ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานอบรม

30/08/19

โครงการสอป.อาสา ครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำก ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

30/08/19

เปิดโอกาสพิเศษสำหรับจป.วิชาชีพ และนักสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในโรงงานในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยองเท ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Health Risk Assessment (HRA)

01/07/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร Health Risk Assessment (HRA) ระหว่างวันที่ 24-25 ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: (ความร้อน แสง และเสียง)

01/07/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: (ความร้อน แสง และเส ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ที่อับอากาศ: การจัดการด้านสุขภาพและการระบายอากาศ (Confined space: Health Management and Ventilation)

25/06/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร ที่อับอากาศ: การจัดการด้านสุขภาพและการระบายอากาศ (Confined ...

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand Conference of Occupational Health and Safety (TCOH 2019)

25/06/19

รวมพลัง สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ในกฎหมายลูก                       ว่าไปแล้วงานนี้เป็นการรวมพลังอย่างแท้จริง ...

ประกาศผลการพิจารณาบทความ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

09/05/19

OHSWA001 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของเจ ...

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

18/04/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ...

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

26/03/19

  สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 2 ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PSM External Auditors

21/03/19

  สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ ...