ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PSM External Auditors

21/03/19

  สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)
ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร  PSM External Auditors
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีอวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท (ยังไม่รวมvat7%นะคะ)
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรีรัตน์

โทร 087-7145030 หรือ E-mail: ohswa.111@gmail.com และ ohswa.aom@gmail.com

 
 
< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม