OHSWA Conference 2021

 

ทำไมจึงต้องมางานประชุมวิชาการ OHSWA Conference 2021


        ส.อ.ป.มีความมุ่งมั่นมาตลอดที่จะวาง position องค์กรเป็นสมาคมวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของสมาชิกและคนในวงการ HSE ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการประจำปีส.อ.ป. แต่ละปี จึงถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่ต้องจัดให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง จึงจะเห็นได้ว่าในเวทีการประชุมนี้ คนที่มาร่วมประชุมจะเป็น “คนทำงานในวิชาชีพนี้” อย่างแท้จริง และนี้ก็ทำให้การจัดโปรแกรม และการสรรหาวิทยากร สามารถทำได้ง่าย เพราะไม่ต้องเกรงว่าโปรแกรมจะหนักเกินไปไหม จะวิชาการมากไปไหม

        โปรแกรมปีนี้มีทีเด็ด เพราะเรื่อง Dust Explosion เป็นเรื่องใหม่ที่ “ต้องรู้” (ไม่ใช่แค่น่ารู้) เพราะ NFPA 652 เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราชาว HSE อย่างแน่นอน อีกทั้งเป็นมาตรฐานที่บังคับว่าปีนี้โรงงานในสหรัฐอเมริกาต้องทำ จึงต้องรู้เนื้อหาให้ได้ และยังมีการแสดงมุมมองของฝ่ายรัฐ บริษัทที่ปรึกษา และจป.คนรับผิดในโรงงานมาแสดงความคิดเห็นด้วย ก็ยิ่งต้องมาฟัง

        ส่วนเรื่อง Fire นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้ไปหมดแล้ว แต่ในการประชุมนี้ ส.อ.ป. วางแนวว่าต้องให้พวกเราที่มาประชุม ได้เรียนรู้ประสบการณ์และทฤษฎีกลับไป ดังนั้น จึงมีหัวข้อเรื่องประสบการณ์จริงที่ (วิทยากร) ประสบพบเห็นมา แล้วนำไปสู่การหา Solution เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะหาความรู้ได้ง่ายๆ ส่วนเรื่อง Fire Safety Design ก็เน้นเรื่องการคำนวณสิ่งที่กฎหมายหรือมาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อพวกเราจะได้เข้าใจที่มาที่ไป และทวนสอบกับสิ่งที่มีอยู่ได้ว่าถูกต้อง เหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไร

        สุดท้ายก็แน่นอนว่า งานในปีนี้จัดร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น นโยบาย ทิศทาง และกฎหมายใหม่มีอะไร คนที่มาประชุมจะรู้ก่อนใครอย่างแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังเตรียมเรื่องแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ และนำเรื่องการตรวจของเจ้าหน้าที่ของกรมที่พบปัญหาการดำเนินงานของโรงงานที่อาจยังไม่ถูกต้องนักมาเล่าสู่กันฟังอีกด้วย

        เท่าที่เขียนถึงหัวข้อต่าง ๆ ในโปรแกรมที่จัด ก็แทบจะบอกได้เลยว่านี้คืองานประชุมวิชาการที่ “ต้องมา” และหากทราบว่าใครคือวิทยากรบ้าง คลิกไปดูเมนูรายชื่อและประวัติวิทยากร ก็จะพบว่านี้คือผู้ทรงคุณวุฒิ นี้คือผู้เชี่ยวชาญของหัวข้อนั้นๆ จริงๆ วิทยากรทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจเจตนาและวัตถุประสงค์ของหัวข้อว่าต้องการอะไร ดังนั้น ขออนุญาตย้ำว่างานประชุมวิชาการส.อ.ป.ปีที่ 29 นี้ ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว
Visitors: 235,070