ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ 2/3/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ การป้องกันและลดอุบัติภัยร้ายแรงในสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Meeting Number: 2642 267 6271 Password: 1234

 


ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
⏰ เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ Digital Transformation Exponential
Meeting Number: 2643 836 1216 Password: 1234
.
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 08-2460-6190

Visitors: 235,071