เผยแพร่เมื่อ: 15/3/2564 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

กำหนดการประชุมวิชาการ OHSWA Conference 2021

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 29 ประจำปี 2564 ( OHSWA Conference 2021 )  - Fire & Explosion and Rack Safety”-  วันที่ 20-21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

  รายละเอียดการจัดงาน... »งานประชุม/สัมมนาวิชาการ ที่ผ่านมา

Visitors: 219,727