เชิญชวนส่งบทความลงรายการ Meet the Professional / Academic

 ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าสอป.ได้จัดทำรายการ Meet the Professional / Academic เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของคนในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแวดวงสิ่งแวดล้อม

1. Meet the Professional เอาประสบการณ์การทำงานมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นการเรียนรู้ของจป.

2. Meet the Academic เอาทฤษฎีมาอธิบายเพื่อเป็นการเสริมฐานความรู้ของจป.

โดยมีแนวคิดว่าพวกเราในวงการล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งนั้น ก็ไม่ควรให้ประสบการณ์นั้น ๆ อยู่กับตัวเราเอง แต่ควรได้ถ่ายทอด สื่อสารให้ได้รับรู้กันในวงกว้าง เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่มีค่าและทำให้งานทางด้านนี้ได้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ ทุกท่านทราบดีว่างาน HSE กว้างขวางมาก หลากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การแชร์ความรู้และประสบการณ์ จึงเป็นการทำกิจกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนให้เขียนบทความสั้น ๆ (เนื้อหาล้วน ๆ ไม่ต้องอารัมภบทมาก) ความยาว 1-2 หน้าพอ พร้อมหาภาพประกอบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นภาพของเรื่องนั้น แต่ก็ให้เข้ากับเนื้อหาหน่อย จะทำให้บทความน่าอ่านมากขึ้น

ที่สำคัญ กรุณาตรวจสอบคำพิมพ์ว่าพิมพ์ผิดอะไรไหมด้วย จะเว้นวรรคตอนอย่างไร ก็ทำมาให้เลย เพราะทางสอป.จะถือว่าเป็นผลงานของท่านนั้น ๆ ที่เขียนมา

กรรมการบริหารสอป.กำหนดว่าจะนำเรื่องลงประมาณ 2 อาทิตย์ครั้ง ครั้งละ 2-3 เรื่อง นั่นหมายความว่าเราต้องการบทความจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนมาช่วย ๆ กันนะครับ

ส่งบทความมาที่เว็บไซต์นี้เลือกเมนูด้านบน Pro & Academic >> ส่งบทความ Pro & Academic ได้เลย หรือส่งอีเมลมาที่ ohswa.111@gmail.com  ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง ยิ่งส่งมากยิ่งดีครับ


บทความจากนายก ส.อ.ป. (Meet the OHSWA President)


บทความ OH&S จากสายงานวิชาชีพ (Meet the Professional)


บทความ OH&S จากสายงานวิชาการ (Meet the Academic)

Visitors: 374,675