ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกวิชาการของ ส.อ.ป.

เผยแพร่เมื่อ 12/2/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกวิชาการของ ส.อ.ป.

ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Congress Organizing Committee

ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล "ILO Master Fellowship Award" ในพิธี “Closing Ceremony Live”

          เมื่อวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกวิชาการ ส.อ.ป. ได้เข้าร่วมงาน “33rd International Congress on Occupational Health (ICOH) 2022” ภายใต้หัวข้อการประชุมคือ “Sharing Solutions in Occupational Health through and beyond the Pandemic | Melbourne-Rome global digital congress” และนำเสนองานในฐานะ Scientific committee of occupational toxicology-ICOH ในการประชุมนี้ที่มีผู้เข้าร่วมหลากหลายประเทศจากทั่วโลก

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก Congress Organizing Committee ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล "ILO Master Fellowship Award"  ในพิธี “Closing Ceremony Live” ซึ่งยังไม่มีคนไทยท่านใดได้รับรางวันนี้มาก่อน เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม ICOH จนถึงปัจจุบัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นเกียรติของคนไทยและประเทศไทยอย่างยิ่ง

           งานนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี ครั้งก่อนคือ ICOH 2018 จัดขึ้นที่เมือง Dublin ประเทศ Ireland สำหรับ 2021 เดิมมีกำหนดจัดที่เมือง Melbourne ประเทศ Australia แต่เนื่องด้วยความจำเป็นจากสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) ผู้จัดงานจึงเลื่อนการจัดงานออกมาจากกำหนดเดิมและเปลี่ยนมาจัดงานในรูปแบบ virtual/online แทน สำหรับการจัดงานครั้งต่อไปคือ ICOH 2024 จะจัดขึ้นที่ประเทศ Morocco และ ICOH 2027 ณ India ตามลำดับ

 

#Cr. เพจ Facebook ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

Visitors: 235,078