ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม (The safe handling of industrial gases)

จัดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 08.30 – 16:00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (https://maps.app.goo.gl/W8t59oUG3duMiVpAA)

กลุ่มเป้าหมาย
   o เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
   o ผู้ที่มีการใช้หรือการจัดเก็บก๊าซอุตสาหกรรรม ได้แก่ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซอะเซทิลีน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซคลอรีน และก๊าซหุงต้ม โดยมีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage tank) หรือจัดเก็บไว้ในภาชนะบรรจุก๊าซ (Cylinder) หรือมีการใช้หรือเก็บก๊าซเป็นภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (Tanker and Tube trailer)


ค่าลงทะเบียน
   o สมาชิก ส.อ.ป. 1,800 บาท/คน
   o บุคคลทั่วไป 2,000 บาท/คน
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**พิเศษ!! สมัคร 5 คน แถมฟรี 1 คน


การชำระเงิน
   o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
      ชื่อบัญชี สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
      เลขที่ 254-210598-6

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ ohswa.111@gmail.com

Visitors: 386,111