คำถามที่จป.วิชาชีพห้ามถามเด็ดขาด - N95 กรองไวรัสโคโรนา 2019 ได้หรือไม่

เผยแพร่เมื่อ 30/6/2564
โดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา นายก สอป.

คำถามที่จป.วิชาชีพห้ามถามเด็ดขาด
"N95 กรองไวรัสโคโรนา 2019 ได้หรือไม่"

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข่าวว่าบริษัทด้านกฎหมาย (Law Firm) แห่งหนึ่ง ออกมาให้ข่าวทำนอง ว่า N95 respirator ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ดังนี้
….. because the novel coronavirus that causes COVID-19 is around 0.1 microns in size, wearing an N95 respirator will not protect against such a small virus, note attorneys from the law firm of Seyfarth Shaw LLP.

….. เนื่องจากเจ้าไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อโควิด -19 มีขนาดเล็กประมาณ 0.1 ไมครอน การสวมใส่ N95 respirator จึงไม่ให้การคุ้มครองเจ้าไวรัสขนาดเล็กนี้ได้
เมื่อเป็นเช่นนี้ ทาง OSHA จึงได้ออกมาให้ข้อมูลทางวิชาการในเมนู FAQ ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนี้
ใน OSHA COVID -19 FAQs (https://www.osha.gov/coronavirus/faqs#respirator) ได้ตั้งคำถามว่า
“Will an N95 respirator protect the wearer from the virus that causes COVID-19?” (หน้ากาก N95 จะป้องกันผู้สวมใส่จากไวรัสที่เป็นเหตุให้เกิดโควิด-19 หรือไม่)
คำตอบคือ ใช่ ป้องกันได้ “yes, an N95 respirator is in fact effective in protecting workers from the virus that causes COVID-19.”
จึงต้องมาทำความเข้าใจกันในเรื่องขนาดของเจ้าไวรรัสนี้ และกลไกการกรองของ N95 respirator กันครับ

OSHA ขยายความว่ามีงานวิจัยยืนยันชัดเจน อย่างเช่นทาง NIOSH วิจัยในหลาย ๆ การทดสอบ และพบว่าสามารถป้องกันได้ดีทั้งขนาดที่เล็กและใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน >>> an N95 respirator is actually “more effective at filtering particles that are smaller or larger than 0.3 microns in size,”

มาฟัง OSHA อธิบายง่าย ๆ และเข้าใจได้ดีมากเลย ตามข้างล่างนี้ครับ
“เมื่อคนที่มีเชื้อไวรัสนี้ไอ จาม พูด สิ่งที่ฟุ้งกระจายออกมาในอากาศ จะไม่ได้มีเพียงไวรัสเท่านั้น ยังมีน้ำและเยือเมือก (mucus) อีกด้วย สิ่งเหล่านี้มีขนาดใหญ่ จึงถูกกรองด้วยตัวกรองได้ง่าย”
“โดยทั่วไป ไวรัสจะผูกติดไปกับอนุภาคที่ใหญ่กว่า ทำให้ไม่สามารถผ่านตัวกรองได้” (One reason is that the virus particle is always attached to something larger which won’t pass through the mask, medical researchers say.)
“นอกจากนี้แล้ว ยังมีเรื่องประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่ทำให้ไวรัสหรืออนุภาคอื่น ถูกกรองเอาไว้ด้วย”
“รวมถึงพวกอนุภาคเล็กมาก ๆ จะมีการเคลื่อนไหว (หรือล่องลอย) ไปรอบ ๆ (เรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่า Brownian motion) และนั่นจะทำให้มันไปชนเข้ากับตัวกรอง (filter fiber) และถูกกรองเอาไว้ได้”

โดยสรุป การสวมใส่ N95 respirator จึงให้การคุ้มครองสุขภาพของผู้สวมใส่อย่างแน่นอน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกรองนี้ สามารถหาอ่านได้ในเพจของสอป. ที่ได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านี้ หรือที่เว็บไซต์สอป.

ด้วยเหตุนี้ จป.วิชาชีพ ต้องไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด

#Meet_OHSWA_President
 

 

Visitors: 252,969