ต้นกล้า ส.อ.ป. สร้าง จป.น้อย

เผยแพร่เมื่อ 17/10/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

 

“ต้นกล้า ส.อ.ป. สร้าง จป.น้อย”

          สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ต้นกล้า ส.อ.ป. สร้าง จป.น้อย” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ที่ผ่านมา

          โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่ ส.อ.ป. สัญจรไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับสหกิจศึกษา ไปจนถึงเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

          กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรจากทาง ส.อ.ป. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกฝ่ายวิชาการ ส.อ.ป. พร้อมกับบุคลกรทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการชั้นนำอย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แก่
                    o 
คุณวรากร เดชะ ผู้จัดการฝ่าย SHE management และหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ป.
                    o 
คุณยุทธภูมิศักดิ์ บุญธิมา ผู้จัดการส่วน SHE management
มาให้ความรู้กับนักศึกษาในการเตรียมสหกิจศึกษาอย่างไรให้ปัง! 
อีกทั้งถ่ายทอดถึงคุณสมบัติที่ จป.ยุค next normal ต้องมี ต้องเป็น ให้แบบไม่มีกั๊ก!

          ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน ได้รับ Big surprise!! จากทีมวิทยากร โดยการเชิญศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ท่านคือ
                    
1. คุณวสันต์ อนุรัตน์ PH27 หรือพี่บอย
                    
2. คุณศิริชัย ธนาไสย PH29 หรือพี่หนึ่ง
                    
3. คุณชาติชาตรี มีบุญ PH3 หรือพี่ชาร์ป
                    
4. คุณพงษ์บัญชา พันธุ์ชัยภูมิ PH31 หรือพี่อาร์ม
ที่ปัจจุบันทั้งสี่ท่าน ทำงานในส่วนความปลอดภัยและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กำลังใจรุ่นน้องในการเรียนและการก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน บรรยากาศในงานตลอดเกือบ 2 ชั่วโมงเต็ม ล้วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความหวังดีที่รุ่นพี่เต็มใจมอบให้รุ่นน้อง ทาง ส.อ.ป. จะมีโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อเตรียม จป.น้อย เข้าสู่โลกของการทำงานได้เต็มศักยภาพและภาคภูมิ

          สุดท้ายนี้ ส.อ.ป. ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ส.อ.ป. เสมอมา รวมถึงขอขอบคุณอาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ผู้เขียนสรุปภาพรวม และผู้ถ่ายภาพบรรยากาศในงานครั้งนี้ค่ะ

Visitors: 386,091