Link ลงทะเบียนเข้าฟังเรื่อง “หลังเพลิงไหม้ What’s Next?”

โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
ฝึกอบรม: 10/07/2564

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง “หลังเพลิงไหม้ What’s Next?”

          ขอเชิญทุกท่านมาฟัง
                    - นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                    - นักสิ่งแวดล้อม
                    - และนักอาชีวเวชศาสตร์

          มาให้มุ่งมองในเรื่อง
                    - Impact ต่อสุขภาพประชาชนและลูกจ้าง และสิ่งแวดล้อม
                    - Health surveillance ทั้งระยะสั้นและยาว ต่อประชาชน ลูกจ้าง ทีมผจญเพลิง
                    - Environmental monitoring ทั้งระยะสั้นและยาว
                    - Health & Environmental Management ควรเป็นอย่างไร

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ >>  คลิ๊ก !!

Visitors: 355,914