ขอเชิญเข้าร่วมงาน OHSWA Conference 2024

เผยแพร่เมื่อ 20/3/2567
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของ ส.อ.ป.
ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 (OHSWA Conference 2024)

ภายใต้เเนวคิด "ก้าวต่อไป..สู่วิชาชีพที่แข็งแกร่ง สร้างเสริมสมรรถนะร่วมกัน"

 

จัดระหว่างวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2567
เวลา 08.30-16.30 น.
โรงแรม กราฟ ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Visitors: 391,477