ขอเชิญเข้าร่วมเสาวนาออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 22/3/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
เรื่อง การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบกิจการ
สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) COVID-19

 

ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 10.30-12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

 

Link ลงทะเบียนเข้าร่วม >> คลิ๊ก !!

 

หรือสแกน QR Code

Visitors: 235,070