แนะนำผู้อภิปราย คุณชัยธนา ไชยมงคล

เผยแพร่เมื่อ:  15/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

แนะนำผู้อภิปรายในงาน OHSWA Conference 2021

คุณชัยธนา ไชยมงคล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ Sicher Company Limited

 

          เป็นนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนไทยไม่กี่คนที่ทำงานด้าน HSE ในระดับโกลบอลในต่างประเทศ คุณชัยธนา ไชยมงคล มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากที่ BASF เยอรมันนี ได้แสดงความสามารถและได้ประสบการณ์การทำงานที่ทำงานกับคนตะวันตก และรวมถึงคนตะวันออกด้วย เพราะได้ทำงานที่ ประเทศ จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์อีกด้วย ความสามารถมีมากจนเป็นที่ยอมรับของ BASF ให้รับผิดชอบงานในตำแหน่งระดับผู้บรืหารระดับสูง และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้องค์การสหประชาชาติ

          คุณชัยธนา ลาออกจาก BASF มาสนับสนุน งานของประเทศ รับผิดชอบทำงานใหญ่ เป็นผอ.สสปท.องค์กรมหาชนตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และในปัจจุบันได้ผลักดันงานความปลอดภัยในรูปแบบบริษัท เอกชน โดยตั้งบริษัทที่ปรึกษาเป็นของตนเอง คือ Sicher Company Limited ให้คำปรึกษาด้าน Process Safery Management กับบริษัทใหญ่ ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่ามีเรื่อง Dust Explosion อยู่ด้วย จึงเหมาะสมมากที่จะเป็นหนึ่งในผู้อภิปรายหัวข้อ “ถึงเวลาของ Dust Hazard Analysis (DHA) ในประเทศไทยแล้วหรือยัง”

 

#OHSWA_Conference_2021

 

Visitors: 212,056