แนะนำผู้อภิปราย คุณรินรวี สอนวงค์

เผยแพร่เมื่อ:  15/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

แนะนำผู้อภิปรายในงาน OHSWA Conference 2021
คุณรินรวี สอนวงค์
EHS Manager Thailand บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด

          เป็นวิทยากรที่สำเร็จการศึกษามาทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ NEBOSH International General Certificate in Occupational Health & Safety อีกด้วย

          จากประสบการณ์การทำงาน 17 ปี กับ 5 บริษัท (Internatinal) ชั้นนำในเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับ Dust explosion ซึ่ง 2 ใน 5 บริษัทนี้ ได้ทำงานในตำแหน่ง EHS Country Manager, Thailand และยังคงเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

          คุณรินรวี มีความสำเร็จในชีวิตการทำงานทุก ๆ โรงงานที่สังกัด อาทิ Global audit and HSES Best practice (1 in 3 sites of Global), Construction Safety program (Green filed project Factory construction), Outstanding Enterprises on the OSH management program by Thai Labor, EHS Cost saving project, Achievement in Zero accident campaign, Achievement in Environmental Good Governance certified by Industrial ministry, Achievement in Non-disease, Safety and Happy workplace certified by Public health ministry และ Master in all area of Risk assessment (Health risk assessment (HRA), Chemical risk assessment (CRA)and Process risk assessment (PRA) leader) เป็นต้น

          ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจาก Dust Explosion สอป.จึงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ถึงเวลาของ Dust Hazard Analysis (DHA) ในประเทศไทยแล้วหรือยัง” จะได้รับฟังทัศนะของคนที่เป็นจป.วิชาชีพว่าคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้


#OHSWA_Conference_2021

Visitors: 212,046