สอป.ขอแสดงความยินดีกับสปก.ที่ได้รับการคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ: 31/01/2563 ....,

 

สอป.ขอแสดงความยินดีกับสปก.ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมพื้นที่นำร่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร สอป.คุณทิพวรรณ อังศิริ แห่ง BJCGlass ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย (ตู้เก็บถ้วยและโล่รางวัลเต็มหมดแล้วมั๊ง)

สปก.เหล่านี้ได้ดำเนินงาน Occupational Health โดยนำเรื่อง Health Promotion มาใช้ ดูแลสุขภาพลูกจ้างแบบ Total Worker Health และผลการดำเนินงาน ได้สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดและหลักการที่ว่า “Health and safety is an investment not expense” นั้น คือสิ่งที่เป็นจริง

บริษัทเหล่านี้ทำอะไรไป ทำกันอย่างไร ปัญหามีอะไร แก้ไขกันอย่างไร ปัจจัยประสบความสำเร็จมีอะไร ฯลฯ จะถูกนำมาถ่ายทอดในการประชุมวิชาการประจำปี สอป.ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 63 นี้ เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมการถอดบทเรียน และนำความรู้และประสบการณ์จริงเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อใน สปก.ของเราเอง

Yes, Professional JorPor can do.

#ประชุมวิชาการประจำปีสอป. 20-21 พ.ค. 2563

Visitors: 327,579