งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 24 ประจำปี 2/2560

เผยแพร่เมื่อ: 25/11/2560 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 24 ประจำปี 2/2560 ( OHSWA Conference 2/2017 )  - หนึ่งทศวรรษ Safety Culture ในประเทศไทย วันที่ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่มาให้ความรู้ อาทิเช่น

Mr. Anthony Lim จาก DuPont ,    คุณศรากร  ยุ้นต้น จาก JMJ ,      คุณธิติพันธ์ วงค์อารีย์สวัสดิ์ ,               

คุณอนันต์ สุขแท้ จาก PTTGC ,     คุณ ซี เอส บาบู และคุณทรงพล ศิริรัมย์

 

นอกจากนี้ สมาคมฯยังได้รับเกียรติจากบริษัทต่างๆมาเล่าถึงประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ Safety Culture และ BBS  อาทิเช่น 

  • บริษัทสยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด   
  • บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานท่าหลวง)   และ
  • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด เป็นต้น

Visitors: 187,378