ฝึกอบรมหลักสูตร: Chemical Exposure Assessment and Control รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม: 19/11/2562 ....

 

หลักสูตร "Chemical Exposure Assessment and Control" รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี 

ปิดฉากรุ่นสุดท้ายของปี Chemical Exposure Assessment and Control

หลังจากจัดอบรมมา 3 รุ่นที่ กรุงเทพฯ พัทยา อยุธยา ก็มาจบรุ่นสุดท้ายของปีที่ปราจีนบุรี พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับ จป.วิชาชีพ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ร่วม 500 คน

หลักสูตรนี้ต้องขอบคุณ คุณกรณ์ ธนาวิบูรณ์เศรษฐ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ๊ง เซอร์วิส จำกัด ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเต็มที่ในการจัดอบรมแบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสอป. และขอบคุณ อาจารย์สุคนธ์ ขาวกริบ ที่ประสานงาน เตรียมการ และร่วมออกแบบหลักสูตรที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายมาก ดังจะเห็นได้จากยอดผู้สมัครที่เกินเป้าหมายที่กำหนด

ที่ปราจีนบุรี ผู้เข้ารับการอบรมมีคำถามดี ๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ อาทิ

 • ทำไมการคำนวณ exposure level ต้องหารด้วย 8 เท่านั้น
 • ค่า OEL เป็น STEL และ C จะกำหนด sampling strategy อย่างไรดี
 • ทำไมจึงต้องถามบริษัทที่ปรึกษาเรื่องรายละเอียดของ NIOSH Method

ปีหน้า สอป.จะพิจารณาจัดทำหลักสูตรดี ๆ ให้กับสมาชิกและคนในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างแน่นอน โปรดติดตาม

และหากบริษัทใด สถานประกอบกิจการใด มีนโยบายด้าน CSR ก็ขอฝากให้คิดถึงสอป.ด้วย สนับสนุนงบประมาณที่ไม่มากเลย แต่ได้ประโยชน์และชื่อเสียงมากมาย เรียนฝากพิจารณาด้วยครับ

#โครงการสอป_อาสา

 วัตถุประสงค์

       เรื่อง Ventilations ถือเป็นมาตรการควบคุมได้ทั้งในแง่สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต ดังนั้น จป.วิชาชีพ จึงต้องทราบ เข้าใจ และรู้ว่าจะทำอะไรบ้างในเรื่อง Monitoring, Inspection และ Testing และที่สำคัญอีกเรื่องคือ ระบบระบายอากาศจะทำงานไม่ได้ผลด้วยเหตุอะไรบ้าง จะได้ป้องกันตั้งแต่ต้นมือได้

  

 ผู้เข้าอบรม

      จำนวน 50 คน

 หัวข้ออบรม

        

วัน/เวลา :

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • เวลา 08:30-16:30 น.

สถานที่ :

 • ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ผู้บรรยาย :

 • รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. (นายกสมาคม ส.อ.ป.)
 • ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร, อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าลงทะเบียน :

 • สมาชิก (ฟรี!...ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1.  กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม 
 2. สอป.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (ไม่เกิน 50 คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน
 3. สอป. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.ohswa.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (หากท่านยกเลิกภายหลังโดยไม่มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิสมัครในหลักสูตรครั้งต่อไปของ สอป.)
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม
 5. โครงการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่ออบรมครบหลักสูตร (6 ชั่วโมง)

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       คุณสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล
         Tel. : 02 6444067-8 หรือ 087-7145030
         E-mail : ohswa.111@gmail.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ⟨ คลิ๊ก!...⟩ 

ดาวน์โหลดเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

Visitors: 273,305