ฝึกอบรมหลักสูตร: Chemical Exposure Assessment and Control รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม: 17/09/2562 ....

 

หลักสูตร "Chemical Exposure Assessment and Control" รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี

โครงการสอป.อาสา ครั้งที่ 2  โดยการสนับสนุนของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (SPS)

ภาคเช้า ว่าด้วยเรื่อง Exposure Assessment & Evaluation เรียนรู้กันแบบฟังไป ลงมือคำนวณไปด้วย แว่วว่าคนฟังชอบมาก ๆ  ชัดเจนเลยว่าเวลาทำ walkthrough survey ควรดูอะไรบ้าง คิดอะไรบ้าง เพราะเมื่อบริษัทที่ปรึกษาส่งผลตรวจวัดมา เราทำ Assessment แล้ว ตอน Evaluation ก็เอาที่สำรวจมามาประกอบการพิจารณาประเมินผลการสัมผัสด้วย จะ 360 องศา และ “มืออาชีพ” เลยแหละ

ส่วนภาคบ่าย “Industrial Ventilation” ก็รู้ภาพรวม และมองเห็นประเด็นลึกเรื่องการตรวจสอบ และการเฝ้าระวัง ว่าระบบทำงานเป็นไง รวมถึงตัวอย่างว่าทำไหมระบบจึงล้มเหลว

มีคำถามน่าสนใจมากว่า (เราคนนอก) เมื่อเดินไปในโรงงาน เราว่ามันเหม็นหรือมีกลิ่น หรือรู้สึกได้เลยว่าน่าจะมีปัญหาสารเคมีฟุ้งกระจายมาก แต่ทำไหมผลตรวจวัดจึงไม่เกินมาตรฐาน

ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องค่า OEL และ Odor Thresholds เพราะบางทีที่ได้กลิ่นนั้นมันอาจยังไม่เกินค่า OEL ก็เป็นได้

ที่น่าสนใจสุด ๆ คือมีคนถามเรื่องการตรวจสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี ซึ่งผมก็พูดเรื่องความหมายและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่า OEL ว่าทุกสำนักทั้งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป เขากำหนดว่าหากเราแข็งแรง จะสามารถสัมผัสกับสารเคมีที่ค่า OEL นี้ได้ตลอด 40 ปีที่ทำงาน (วันละ 8 ชม./ และสัปดาห์ละ 40 ชม.) โดยไม่เป็นอะไร (ACGIH บอกว่าอาจมีส่วนน้อยที่ Discomfort สังเกตว่าไม่ใช่ Disease นะครับ

****** เรื่องประเมิน Exposure แล้วต่ำ แต่ยังต้องตรวจสุขภาพตามกฎหมายนี้ ขอบอกเลยว่าสอป.จะหยิบยกมาเป็นประเด็นอภิปรายหาข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การเสนอแนะต่อทางการต่อไป *****

โปรดรอคอยนะครับ

สุดท้าย ในฐานะนากยกสอป.ขอขอบคุณ

 • SPS ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในทุก ๆ เรื่อง รวมถึงการจัดนิทรรศการย่อย ๆ หลังห้องประชุม
 • อ.สุคนธ์ ขาวกริบ ที่ให้คำปรึกษาและประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยม
 • รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ที่มาเป็นวิทยากรพูดในหัวข้อสำคัญ
 • และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างดี

 

#โครงการสอป_อาสา

 วัตถุประสงค์

       เรื่อง Ventilations ถือเป็นมาตรการควบคุมได้ทั้งในแง่สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต ดังนั้น จป.วิชาชีพ จึงต้องทราบ เข้าใจ และรู้ว่าจะทำอะไรบ้างในเรื่อง Monitoring, Inspection และ Testing และที่สำคัญอีกเรื่องคือ ระบบระบายอากาศจะทำงานไม่ได้ผลด้วยเหตุอะไรบ้าง จะได้ป้องกันตั้งแต่ต้นมือได้

  

 ผู้เข้าอบรม

      จำนวน 50 คน

 หัวข้ออบรม

      

วัน/เวลา :

 • วันที่ 17 กันยายน 2562
 • เวลา 08:30-16:30 น.

สถานที่ :

 • ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ผู้บรรยาย :

 • รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. (นายกสมาคม ส.อ.ป.)
 • รศ.ดร.วันทนีย์ พันธ์ประสิทธิ์, อาจารย์ประจาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (ที่ปรึกษาสมาคม ส.อ.ป. )

ค่าลงทะเบียน :

 • สมาชิก (ฟรี!...ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1.  กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม 
 2. สอป.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (ไม่เกิน 50 คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน
 3. สอป. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.ohswa.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (หากท่านยกเลิกภายหลังโดยไม่มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิสมัครในหลักสูตรครั้งต่อไปของ สอป.)
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม
 5. โครงการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่ออบรมครบหลักสูตร (6 ชั่วโมง)

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       คุณสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล
         Tel. : 02 6444067-8 หรือ 087-7145030
         E-mail : ohswa.111@gmail.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ⟨ คลิ๊ก!...⟩ 

ดาวน์โหลดเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

Visitors: 264,261