การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

16/08/2562....,

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ด้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Conference on Occupational Health and Safety 2019 ​(TCOH 2019) การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562" ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่   14-15 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิรน์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

โดยสมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 สมาคม  คือ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย  การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลการดำเนินงานระหว่างนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จป.ระดับวิชาชีพ พยาบาลอาชีวอนามัย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นักสาธารณสุข วิศวกร นักสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Visitors: 187,377