แนะนำผู้เขียน Meet the Professional : Road Safety for JorPor Series

เผยแพร่เมื่อ: 02/05/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Professional :  Road Safety for JorPor Serie

“..... ใน Meet the Professional นี้ ในซีรีส์นี้ผมจะแบ่งปันความรู้ ในการบริหารระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Road Safety Management System) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ.....”   

การประสบอันตรายทางถนนของหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป และออสเตรเลีย พบว่า 1 ใน 3 นั้น เป็นอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน และในเมืองไทยเอง สถิติจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พบว่าลูกจ้างที่เสียชีวิตทุกปีนั้น เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด มีสาเหตุมาจากยานพาหนะ (อันนี้เป็น Occupational Road Safety แน่นอน) 

หน้าที่หนึ่งตามกฎหมายของจป.วิชาชีพ คือ การประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วย นอกจากนี้ กฎหมายของกระทรวงคมนาคมว่าด้วยเรื่อง Transport Safety Manager (TSM) นั้น คุณสมบัติของจป.วิชาชีพ ก็ถูกกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน 

สอป.จึงภาคภูมิใจที่จะเสนอซีรี่ย์เด็ด คือ Road Safety for JorPor Series ในเมนู Meet the Professional และขอขอบคุณบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC S&E ที่สนับสนุนให้บุคลากรมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

คุณษมน รจนาพัฒน์ จบการศึกษาจากภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อปี 2532 ได้ทำงานกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น คอนซูเมอร์โปรดัก อิเล็กทรอนิกส์ เคมี อุตสาหกรรมหลอม รีดโลหะ อุตสาหกรรมวัสดุเพื่อการวิศวกรรม โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมซ่อมเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องบิน อุตสาหกรรมแก็ส อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยิบซั่มและเหมืองแร่ ตลอดจนงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

และล่าสุด มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving Institute- DDI ) ที่บริษัท NPC S&E ดังนั้นทั้งวิชาการและประสบการณ์ของคุณษมน รจนาพัฒน์ สะท้อนให้เห็นว่าเมนูเด็ดนี้ต้องไม่พลาด นำเสนอทุก ๆ วันที่ 13 ของเดือน เริ่ม 13 มิถุนายนนี้

จากการติดต่อทาบทามนั้น คุณษมน รจนาพัฒน์ บอกว่า “.....​ ในซีรี่ย์นี้ ผมจะแบ่งปันความรู้ ในการบริหารระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Road Safety Management System) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะจป.วิชาชีพในสถานประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้งานต่อไป”

แล้วพบกันที่ www.ohswa.or.th

#สอป_meet_the_professional

Visitors: 15,490