แนะนำผู้เขียน Meet the Academic : Ergonomic make it simple series

เผยแพร่เมื่อ: 07/05/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Academic : Ergonomic make it simple series

ว่ากันว่าเรื่องการยศาสตร์หรือ Ergonomic เป็นเรื่องของวิชาการที่ทำแล้ว อานิสงส์ก็จะได้ทั้งเรื่อง Health, Safety และ Productivity แต่ก็ดูเหมือนว่าเวลาจะเอามาใช้งานนั้น คนทำก็ต้องรู้เรื่องทั้งเรื่องฟิสิกส์ กายวิภาค และ สรีรวิทยาของมนุษย์ จึงทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกหนักใจอยู่เหมือนกัน

ดังนั้น ซีรีส์ Ergonomic make it simple ใน Meet the academic ของสอป.น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของ จป.วิชาชีพ ได้ดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร คำหลอม ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร คำหลอม ปฏิบัติงานสังกัดสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วุฒิการศึกษาสูงสุด M.Sc. (Industrial Hygiene and Safety) จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากเป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แล้ว ประสบการณ์ในการวิจัยก็น่าสนใจมาก เรื่องการทำวิจัย มีผลงานเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น

  • Ergonomics Risk Assessment in Patient Assistant Staffs
  • Association of Working Posture and Muscular Fatigue among Aging Sewing Machine Operators

และได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติที่หลากหลาย เช่น

  • การศึกษาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน : กรณีจังหวัดอุบลราชธานี
  • แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ สำหรับพนักงานผู้สัมผัสยางในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนาจะหลวย
  • การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใช้ Active Learning
  • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงสถานีขนส่งอุบลราชธานี
  • การประเมินท่าทางการทำงานและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของเจ้าหน้าที่พลเปล
  • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานนวดแผนไทย

ดังนั้นในการพบปะเสวนาทางวิชาการ “Meet the academic” ในซีรีส์นี้ อาจารย์บอกว่า “..... มีความสนใจจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการยศาสตร์ในงานอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกท่าน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน”

พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร คำหลอม ใน ซีรีส์ Ergonomic make it simple ได้ทุก ๆ วันที่ 8 ของเดือน เริ่มครั้งแรกในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ที่ www.ohswa.or.th

#สอป_meet_the_academic

Visitors: 386,102