แนะนำผู้เขียน Meet the Professional : Health Matters for JorPor Series

เผยแพร่เมื่อ: 09/05/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Professional : Health Matters for JorPor Series

 

สำหรับซีรีส์นี้ ขอเริ่มต้นด้วย 3 คำถามก่อนดังนี้

คำถามที่ 1 ในแต่ละปี พอถึงเวลาที่กำหนด ก็จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี พอได้ผลตรวจมา หากมีระบุให้พบแพทย์ ก็จัดไป หากบอกให้ระวังอะไร ก็ให้ลูกจ้างคนนั้น ๆ ระวังไปตามนั้น ก็จบเรื่องปีนั้นไป ใช่ไหม?

คำถามที่ 2 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง หากไม่คิดมากอีก ก็แล้วแต่ทางศูนย์ตรวจสุขภาพจะบอกมาว่าให้ตรวจอะไรกันบ้าง ก็จัดไปตามนั้น ใช่ไหม?

คำถามที่ 3 ผลการตรวจสุขภาพประจำปี และผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ไม่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นคนละเรื่องกัน จึงไม่จำเป็นต้องนำผลมาวิเคราะห์ร่วมกันให้ปวดหัวและเสียเวลาเปล่า ๆ ใช่ไหม

เชื่อว่าจป.วิชาชีพหลายคนตอบว่าไม่ใช่ แต่ก็อาจมีบางคนที่ตอบว่าใช่ ดังนั้น เพื่อให้การดูแลสุขภาพลูกจ้าง สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพลูกจ้าง และคุ้มค่างบประมาณที่ใช้ไปสำหรับการนี้ ซีรีส์ Health Matters for JorPor จึงถูกกำหนดขึ้นมา

Health Matters for JorPor เป็นเรื่องการนำข้อมูลสุขภาพที่ตรวจทุกปี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่การดูแลสุขภาพลูกจ้าง การรู้จัก เข้าใจ และสามารถนำผลการตรวจสุขภาพทั่วไป และตามปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจสถานะสุขภาพของลูกจ้างที่เรารับผิดชอบ และเกิดการเรียนรู้ว่าจะสื่อสารเรื่องสุขภาพกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาตรวจสุขภาพได้อย่างไร และกับนายจ้าง และลูกจ้างได้อย่างไร เป็นต้น

สอป.ได้เรียนเชิญ คุณณัฐนิชา  ทองอ่วม  ที่ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มากว่า 10​ ปี ได้ เรียน​ มสธ.​ทั้ง​ สบ.​ และ​ วท.บ.​ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนผันตัว มาเป็น จป.วิชาชีพ  และก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย สายโรงงานอุตสาหกรรม  จากนั้นได้ศึกษาต่อปริญญาโท​ วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตศรีราชา

ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านความปลอดภัยและสุขภาพ  และเป็นคณะกรรมการสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย  รวมถึงการร่วมงานจิตอาสาต่างๆ

ในซีรีส์ Health Matters for JorPor นี้ คุณณัฐนิชา  ทองอ่วม จะขอแบ่งปันความรู้เรื่องสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทุกคนทั้งในสถานที่ทำงานและที่บ้าน โดยจะถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ๆ ไม่ใช้ศัพท์วิชาการจนน่าปวดหัว และมุ่งหวังให้จป.วิชาชีพ นำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการที่ทำงานอยู่ และรวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  สุขภาพแข็งแรง และพร้อมในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน

พบซีรีส์นี้ทุก ๆ วันที่ 5 ของเดือน เริ่ม 5 มิถุนายนนี้ที่ www.ohswa.or.th

 

#สอป_Meet_the_Professional

Visitors: 15,492