แนะนำผู้เขียน Meet the Professional : Know how & How to in HSE Management Series

เผยแพร่เมื่อ: 13/05/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Professional : Know how & How to in HSE Management Series

 

ทุกท่านทราบดีว่าจป.วิชาชีพต้องทำงานร่วมกับนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อนร่วมงานที่มีสายวิชาชีพของตนเอง เช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักสิ่งแวดล้อม แพทย์ พยาบาล HR เป็นต้น ดังนั้นความคาดหวังจากคนเหล่านี้ต่อจป.ย่อมมีไม่น้อย ความกดดันจึงมาอยู่ที่จป.ไม่มากก็น้อย ยิ่งจป.ป้ายแดง เพิ่งทำงาน ก็ยิ่งมีมาก

การได้เรียนรู้จากพี่ ๆ ที่ทำงานอยู่ก่อนแล้ว ในเรื่องการมองปัญหา (โจทย์) ออก และการหาคำตอบเพื่อแก้โจทย์นั้น ๆ ได้ จึงเป็นเรื่องลดหรือคลายความกดดันได้ดีมากทีเดียว นี้จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้มีซีรีส์ชุด Know how & How to in HSE Management ขึ้นมา

จากนั้นก็มาประเด็นว่าจะหาท่านใดมาเป็นผู้เขียนดี Spec ก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์ที่ทำงานมากับมือ ทำงานหลากหลายกิจการ ผ่านเจ้านายหลากหลายเชื้อชาติยิ่งดี (คนอ่านได้ประโยชน์) ก็มาลงตัวที่ผู้เขียนคนนี้แหละ

คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ ผู้บริหารงานมืออาชีพด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (QHSSE - Quality, Health, Safety, Security and Environment) มีประสบการณ์ทำงานในงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กว่า 30 ปี ในบริษัทเอกชนทั้งของไทย ญี่ปุ่น จีน อเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ ทำให้มีความรู้ความชำนาญในการบริหารงานระดับต่างๆ จนถึงระดับสูง และพัฒนาวิธีการจัดการบริหารงานโปรเจคต่างๆด้วยนวัตกรรมและแนวคิดริเริ่มงานต่างๆ อาทิเช่น Injury free construction process (IFCP), Find and Fix (FnF), Incident Forecasting Process (IFP) , Design for Safety (DfS) Design for Environment (DfE) และอื่นๆ

 

คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ ยังมีประสบการณ์ในการบริหารงาน งานที่ปรึกษาและงานวิทยากร อาทิเช่น

 • บริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโปรเจคการก่อสร้างในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งในและนอกประเทศไทย มากกว่า 80 โปรเจค
 • ผู้สอน Defensive Driving Course (DDC) ร่วมกับอาจารย์เหล่าวิทยากรในยุคแรกๆของเมืองไทยเช่น อจ.นคร อำนรรคมณี และ อจ.สละ จารุจินดา (ถึงแก่อนิจกรรม) ในโครงการที่เรียกว่า Fleet Safety Initiative Program (2535-2545) ในบริษัท Johnson & Johnson Thailand และอื่นๆ
 • เป็นวิทยากรรับเชิญและที่ปรึกษา ให้กับบริษัทต่างๆในเรื่อง ISO9001, ISO14001, ISO45001, World Class Quality Management System ทั้งส่วนตัวและทำงานให้กับบริษัทผู้ให้การรับรองมาตรฐาน ISO หลายบริษัท
 • QHSSE consultation ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศ ในงานสร้างและออกแบบระบบการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • งานการตรวจสอบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทคู่ค้าให้กับ Agilent Technology บริษัทที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลกทีมีมากกว่า 150 บริษัททั่วเอเชีย เข่น มาเลเซีย สิงคโปร จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ บรูไน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอื่นๆ
 • บริหารงานในบริษัทต่างๆ เช่น Seagate, Johnson & Johnson, Bumrungrad Hospital, Technip Engineering และอื่นๆ
 • งาน CSR ต่างๆ งานวิทยากรรับเชิญให้กับสถานศึกษาในโครงการ สถานศึกษาทั่วไปที่ร้องขอ

ปัจจุบันนอกจากจะทำงานอิสระด้าน QHSSE แล้วยังเข้ามาเป็นจิตอาสา ช่วยงานบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานร่างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ และงานผลิตบทเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคอุบัติใหม่ เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับสอม.สอป.และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ บอกว่า “.....งานบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีศาสตร์บางสาขาที่ไม่มีสอนในชั้นเรียนของเรา มันคือการเรียนรู้ในชีวิตการทำงานจริง ที่ต้องแลกมาด้วยความพยายามในการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง การที่จะเป็นนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สมบรูณ์นั้น จึงต้องมี Soft Skill และความรู้พื้นฐานไม่ใช่เพียงแค่องค์ความรู้ในวิชาชีพเท่านั้น ความรู้เบื้องต้นเชิงธุรกิจขององค์กรที่เราปฏิบิติงานอยู่ ความรู้และความสามารถอื่นๆอีกมากมายทั้ง การบริหารคน การประสานงาน การสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย ในด้านการตลาด พูดวันเดียวไม่จบแน่ จึงต้องการมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ที่จะขยายภาพให้เพื่อนๆ ผู้ร่วมอาชีพได้ฟังและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ จากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานจริงมากว่า 30 ปี ในหลายบริษัท หลากวัฒนธรรม หลายประเทศ ที่มีความแตกต่างกันครับ ....."

 

ดังเช่นหัวข้อต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อไป คือ

 • World class manufacturing and managing QHSSE
 • Transactional and Transformational Leadership
 • Work System and Management System
 • Life Cycle of QHSSE in the Project Management
 • Performance Oriented not just only results
 • Management Action Plan (MAP)
 • Engagement Management for all functions
 • What’s your goals ? vs What’s your strategy ?
 • Organizational QHHSE Element Manager
 • Critical to QHSSE
 • Etc.

 

ติดตามผลงานการถอดความหลักการและทฤษฎี มาสู่เนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อนำความรู้ไปใช้งานในฐานะจป.วิชาชีพต่อไป ได้ทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่ม 15 พฤษภาคมนี้ ที่เว็บไซต์ www.ohswa.or.th

#สอป_meet_the_professional

Visitors: 386,089