Guidance on Workplace Cleaning for COVID-19

เผยแพร่เมื่อ: 12/06/2563....,
เขียนโดย อาจารย์แพทย์หญิงภัทราวลัย สิรินารา 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Meet the Academic: OccMed Meet JorPor Series...,

 

 

น้ำยาทำความสะอาดโรงงานและสถานประกอบการ

สำหรับยุค COVID-19 

 

 

ในยุค COVID-19 ระบาดเช่นนี้ เกิดคำถามจาก จป.วิชาชีพ และนักอาชีวอนามัยมากมาย ว่าจะทำความสะอาดโรงงานและสถานประกอบการอย่างไรดี? สั่งซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้ดีไหม? ทำความสะอาดแบบนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอไหม?

แน่นอนว่า หากคนงานคนหนึ่งติดเชื้อขึ้นแล้วสามารถนำไปสู่การระบาดเป็นวงกว้างได้ เนื่องจากโรงงานเป็นสถานที่ทำงานที่มีการรวมกันเป็นหมู่มาก หากเกิดการระบาดย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน อาจต้องปิดโรงงานอีกครั้ง ดังนั้นขณะที่ตอนนี้ยังไม่พบวัคซีน “การป้องกัน” จึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในขณะนี้

ข้อแนะนำเรื่องน้ำยาทำความสะอาดโรงงานและสถานประกอบการในยุค COVID-19 รวบรวมข้อแนะนำจาก CDC ดังนี้

  • ทำความสะอาดให้บ่อยที่สุด แนะนำคือ ชั่วโมงละครั้ง โดยมีตารางแสดงเวลาทำความสะอาดอย่างชัดเจน บริเวณที่ต้องเน้นทำความสะอาดเป็นพิเศษ คือ สิ่งของที่มีการใช้งานร่วมกันของคนงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ บานจับ คีย์บอร์ด โทรศัพท์สำนักงาน โต๊ะทำงานรวม ปุ่มรีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ ก๊อกน้ำแบบใช้มือจับหมุนเปิด-ปิด ห้องน้ำ ตู้ ATM
  • ในกรณีพื้นผิวมีฝุ่น คราบสกปรก ให้ใช้น้ำเปล่าผสมน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกรอบแรกก่อน (Pre-cleaning) หลังจากนั้นเช็ดอีกครั้งด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ โคโรนาไวรัส
  • น้ำยาทำความสะอาดเช่น น้ำยาฟอกขาว เป็นน้ำยาที่สามารถฆ่าเชื้อ โคโรนาไวรัสได้ สารออกฤทธิ์ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ทิ้งไว้บนพื้นผิวอย่างน้อย 1 นาที น้ำยาฟอกขาวออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้นานไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  • สูตรความเข้มข้นน้ำยาฟอกขาวสำหรับฆ่าเชื้อ โคโรนาไวรัสได้ คือ น้ำยาฟอกขาว 5 ช้อนโต๊ะ (ประมาณ 1/3 ถ้วยตวง) ผสมน้ำ 1 แกลลอน หรือ น้ำยาฟอกขาว 4 ช้อนชา ผสมน้ำ 2 แก้ว
  • น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอีกประเภทที่สามารถฆ่าเชื้อ โคโรนาไวรัสได้คือ แอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% V/V
  • ตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำยาความสะอาดก่อนใช้งานทุกครั้งและห้ามแบ่งน้ำยาทำความสะอาดใส่ขวดน้ำดื่ม
  • ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนทำความสะอาด ให้ใส่ถุงมือยางป้องกันประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งขณะทำความสะอาดเสมอ หลังจากทำความสะอาดเสร็จให้ถอดถุงมือทิ้งและล้างมือใหม่อีกครั้งทันทีการนำเสื้อผ้าไปซัก ให้ซักด้วยผงซักฟอก หรือ น้ำยาซักผ้าในน้ำร้อน อุณหภูมิอย่างต่ำประมาณ 70-90 องศาเซลเซียส และตากแดดจนแห้งสนิท
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ระดับความเข้มข้นที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองว่าสามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้ สามารถค้นได้จาก EPA-registered household disinfectant

Referencehttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html

Visitors: 7,457