กฎหมายแสงสว่างสำหรับการทำงานกลางคืนของเกษตรกรอเมริกา

เผยแพร่เมื่อ: 01/07/2563....,
เขียนโดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, นายกสมาคม ส.อ.ป.,

 

1 st Lighting Standard to protect

American agricultural workers

ประเทศไทยเรามีกฎหมายว่าด้วยแสงสว่างสำหรับสถานประกอบกิจการมา 3 versions แล้ว แต่ไม่มีสำหรับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งก็เหมือนกับสหรัฐอเมริกา

มาวันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 แคลิฟอร์เนียออกกฎหมายฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยระดับแสงสว่างสำหรับการทำงานกลางคืนของเกษตรกรอเมริกัน มีผลบังคับใช้วันนี้แล้ว (วันแรก) ที่มาที่ไปก็คือ มีเกษตรกรเสียชีวิตและประสบอันตรายจากการทำงานกลางคืนเนื่องจากสาเหตุมาจากการมองเห็นที่ไม่ดีเอาเลย ในที่สุดทาง Cal/OSHA (OSHA ของรัฐแคลิฟอร์เนีย) ต้องออกกฎหมายฉบับนี้ออกมา การทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้น ต้องมีระดับแสงสว่างตามที่กำหนด โดยนายจ้างต้องดำเนินการดังนี้

  1. ประเมินว่างานภายนอกอาคาร งาน/บริเวณไหน ต้องการความสว่างเท่าไร และจัดให้ได้ตามนั้น
  2. ดำเนินการมาตรการที่จะปรับปรุงเสริมให้การมองเห็นดีขึ้น
  3. หัวหน้างาน ต้องประชุมความปลอดภัยกับคนงาน “at the beginning of every shift“ (เน้นว่าทุกกะ) เพื่อแจ้งเรื่องสภาพแวดล้อม (surroundings) เรื่องพื้นที่การจราจรที่หนาแน่น (ก็เขามีปัญหาเรื่องนี้ เช่นการใช้รถแทรกเตอร์)​ เรื่องจุดที่ตั้งของห้องน้ำ น้ำดื่ม ที่พักระหว่างการทำงาน
  4. การจัดแสงสว่างนี้ ต้องระวังเรื่อง Glare และต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายอื่นขึ้นมา (new hazards)

มาดูว่าระดับแสงสว่างกำหนดไว้อย่างไร (เสนอเพียงตัวอย่าง แต่มาตรฐานทั้งหมดดูได้ในช่อง comments)


พื้นที่/ลักษณะงาน/กิจกรรม Cal/OSHA กระทรวงแรงงาน
(Lux) * (Lux)
———————————————————————————————————
พื้นที่ที่ประชุม 32.29 150**
และที่รับประทานอาหาร

บริเวณทำงานนอกอาคาร 53.82 ห้องน้ำ ห้องเก็บของ 50**
ทางเดินไปสู่ห้องน้ำ
ที่ดื่มน้ำ
ภายในห้องน้ำ
พื้นที่เก็บของ

มองจุดเครื่องทำงาน/เคลื่อนไหว 107.64 งานหยาบ 200-300***
งานใช้อุปกรณ์ที่อาจตัด บาด

งานบำรุงรักษา 215.30 งานละเอียดเล็กน้อย 300-400****
———————————————————————————————————

* ในกฎหมาย Cal/OSHA กำหนดเป็น Foot candle เป็นเลขกลม ๆ เมื่อแปลงเป็น Lux ทำให้ตัวเลขเป็นทศนิยม
** ใช้ค่าต่ำสุดของตารางที่ 1 ในกฎหมายไทย
*** ผู้เขียนกำหนดเอง (จากตารางที่ 2) ว่าเป็นงานหยาบ ซึ่งถือเป็นขั้นต่ำที่สุดแล้ว
**** ผู้เขียนกำหนดเอง (จากตารางที่ 2)ว่าเป็นงานละเอียดเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นขั้นต่ำที่สุดแล้ว

จากการเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยให้การคุ้มครองมากกว่า

อนึ่ง ในกฎหมายของเขา ได้กำหนดวิธีการตรวจวัดแสงสว่างไว้ด้วย อ่านดูก็ได้เป็นข้อมูลครับว่าเขาตรวจวัดกันอย่างไรดังนี้

Illumination levels for task lighting shall be measured at the task/working surface, in the plane in which the task/work surface is present. Illumination levels for area lighting shall be measured at approximately 30 inches above the floor or other horizontal, vertical or sloped surface on or through which the employee walks, works or gains access to a work area.

นอกจากนี้ ในภาคผนวก (แต่ไม่ถือเป็นส่วนของกฎหมาย) ได้มีข้อแนะนำนายจ้างในเรื่องการเลือกแหล่งกำเนิดแสง (หลอดไฟ) ให้ด้วย

หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ update เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากสอป.นะครับ

ที่มา : State of California, Department of Industrial Relations, June 24, 2020

 

Visitors: 273,310