NIOSH Ladder Safety App

เผยแพร่เมื่อ: 26/06/2563....,
เขียนโดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, นายกสมาคม ส.อ.ป.,

 

NIOSH Ladder Safety App

ทราบกันไหมว่าในสหรัฐอเมริกา ทุกปี

     1. คนมากกว่า 500,000 คนต้องเข้ารับการรักษาตัวจากการตกบันได!

     2. มีคนเสียชีวิตจากการตกบันไดมากกว่า 300 คน

     3. และสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ $ 24 พันล้าน (!)

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการใช้บันไดผิด ๆ จนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ คือ “การต้องใช้บันไดเป็น” ทาง NIOSH จึงทำ App ออกมาเป็นตัวช่วย

NIOSH Ladder Safety App มีดีอะไร

     1. Angle Measuring Tool ใช้วัดหามุม หรือองศาที่เหมาะสมสำหรับบันไดชนิดยืดได้ (Extension Ladder)

     2. Ladder Safety Tools ใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

          2.1 Decision ช่วยให้วางแผนการทำงานที่สูงได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และสถานที่ที่จะทำงาน ในกรณีที่ต้องทำงานนานกว่าปกติ เป็นงานหนักที่ต้องขึ้นลงบันได หรือต้องเอื้อมสุดตัว ตัว App ก็จะแนะนำว่าให้ไปใช้เครนหรือลิฟต์กระเช้าแทนดีกว่า (อะไรทำนองนี้)

          2.2 Selection ช่วยให้เลือกได้ถูกว่าจะใช้บันไดชนิดและขนาดไหนจึงจะเหมาะสมสำหรับงานที่กำลังจะทำ

          2.3 Inspection มีแบบ Checklist สำหรับการตรวจ โดยนำเสนอเป็นภาพแสดงจุดที่จะต้องทำการตรวจ

          2.4 Set up มีวิธีการสำหรับการติดตั้งบันไดที่ถูกต้อง เช่นจะพาดบันไดอย่างไรได้มั่นคง จะห่างจากสิ่งที่พาดในมุมเท่าไร จะให้มีช่วงห่างเท่าไร (มีภาพให้ดูด้วย ดูแล้วทำตามง่ายมากกว่าการอ่านด้วยซ้ำ)

          2.5 Proper Use มีกฎสำหรับความปลอดภัยในการใช้บันได มีรูปภาพแสดงวิธีการใช้บันไดที่ถูกต้อง จะขึ้นจะลงอย่างไรให้ปลอดภัย จะยก (หิ้ว แบก) บันไดที่ถูกได้อย่างไร

          2.6 Accessories มีข้อมูลพวกอุปกรณ์ประกอบที่อาจจำเป็นสำหรับบางลักษณะงาน และสถานที่ เช่น Ladder levelers, Ladder feet, Stabilizer strap

Download ได้ฟรีทั้งใน App Store & Google Play

#สอป_แนะนำ_App

Visitors: 386,099