แผนการนำเสนอในซีรีส์ OccMed for JorPor

เผยแพร่เมื่อ: 11/07/2563 ....

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,


Meet the Academic: OccMed for JorPor Series

“ถ้าต้องการทราบว่าต้องเตรียมตัวลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพอย่างไร” และ “ถ้าต้องการทราบเรื่องข้อมูลสำคัญที่จป.ต้องรู้เพื่อให้ลูกจ้างทำงานอันตราย” เฝ้าหน้าจอทุกวันที่ 12 ของเดือนที่เว็บไซต์ ส.อ.ป.

อ.พญ.ภัทราวลัย สิรินารา แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาฯ/มหาบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก Harvard U. /และสั่งสมประสบการณ์ผ่านโปรแกรมแพทย์ประจำบ้านทางอาชีวเวชศาสตร์จาก Harvard Medical School และ Harvard T.H.Chan School of Public Health ผู้เขียนประจำเมนู Meet the Academic ในซีรีส์ OccMed for JorPor ได้กรุณาจัดทำแผนการนำเสนอสาระดี ๆ เพื่อจป.วิชาชีพ และคนวงการ OHS

หลังจากเรื่อง Ep 1 (หัวข้อพิเศษสถานการณ์ COVID-19) น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสสำหรับโรงงานในยุค COVID-19 ได้รับการต้อนรับอย่างมากแล้ว

พรุ่งนี้ ก็จะเริ่มต้นด้วยการเป่าปอด การเฝ้าระวังสุขภาพที่สำคัญที่ต้องดำเนินการน่าจะเกือบทุกประเภทกิจการละมั๊ง ว่าพวกเราชาวจป.ต้องเตรียมลูกจ้างอะไร อย่างไรก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อการดังกล่าว

เตรียมตัวผิด หรือไม่เตรียมตัวลูกจ้างเลย อาจกลายเป็นว่าเราต้องเสียเงินตรวจไปเปล่า ๆ แบบไม่รับผิดชอบในภารกิจที่มี แถมได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาตัดสินใจอีก แย่ไปกันใหญ่

แผนการนำเสนอในซีรีส์ OccMed for JorPor มีดังนี้
     Ep. 2 การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ: การเป่าปอด
     Ep. 3 การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ: การตรวจการได้ยิน
     Ep. 4 การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ: การตรวจสายตา
     Ep. 5 การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ: การตรวจสารโลหะหนัก
     Ep. 6 การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ: การเอกซเรย์ปอด

จากนั้น ก็มาว่าด้วยเรื่องข้อมูลสำคัญอะไรบ้างที่จป.ต้องทราบ เพื่อไม่ให้ลูกจ้างที่มีโรคนั้น ๆ ทำงานอันตราย ประกอบด้วย
     Ep. 7 ข้อมูลสำคัญที่ จป. ต้องรู้: โรคต้องห้ามในการทำงานที่อับอากาศ
     Ep. 8 ข้อมูลสำคัญที่ จป. ต้องรู้: โรคต้องห้ามในการขับรถสาธารณะ
     Ep. 9 ข้อมูลสำคัญที่ จป. ต้องรู้: โรคต้องห้ามในการทำงานที่ร้อนจัด

เรื่องทั้งหมดนี้ ขอแนะนำว่าเป็นเรื่องที่จป.วิชาชีพ และที่ปรึกษาด้าน OHS ทั้งหลายต้องติดตาม เพราะจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเราในการทำงาน

พรุ่งนี้ (12 กค.) พบกันในเรื่อง Ep. 2 ครับ

#OHSWA_Meet_the_Academic

Visitors: 9,238