Mirror Neuron กับพฤติกรรมความปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ: 28/07/2563....,
เขียนโดย คุณปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย THE SAFETY COACH

 

 

Mirror Neuron กับพฤติกรรมความปลอดภัย

          เรามักจะได้ยิน จป. บ่นเสมอว่า “ความปลอดภัยมีปัญหา เพราะนายจ้างไม่สนับสนุน" ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าคำว่าไม่สนับสนุนหมายถึงอะไร?

          คำว่า สนับสนุน หมายถึง ช่วยเหลือ ส่งเสริม อุปการะ

          ดังนั้นถ้าเราบอกว่า นายจ้างไม่สนับสนุนความปลอดภัยนั่นหมายความว่า ไม่ช่วยเหลือ ไม่ส่งเสริม งานด้านความปลอดภัย เช่น ไม่ลงทุน ไม่อนุมัติโครงการ หรือ กิจกรรมใดๆที่ช่วยส่งเสริม

 

     การสนับสนุนด้านความปลอดภัยของผู้นำที่ดีที่สุด คือ “การเป็นตัวอย่างที่ดี”

          เคยมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า ร้อยคำพูด สู้การกระทำไม่ได้ มนุษย์เรียนรู้จากสิ่งที่เห็น มากกว่าสิ่งที่ได้ยิน โดยเฉพาะคำพูดที่ปราศจากการกระทำ คือ การทำลายตนเอง นั่นหมายความว่า การที่ผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ตาม

     เซลล์สมองกระจกเงา หรือ Mirror Neuron

          การที่ผู้ตามปฏิบัติตามนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการทำงานของ เซลล์สมองกระจกเงา หรือ Mirror Neuron โดยเซลล์สมองกระจกเงานี้จะทำการจดจำ และทำตาม ในสิ่งที่เห็น ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งของมนุษย์โดยเลียนแบบ จากสิ่งมีชีวิตที่ตนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่อการเอาตัวรอดเคยสังเกตหรือไม่ว่า ทำไมเวลาที่เราเห็นคนหนึ่งหาว แล้วเราจึงหาวตาม ทำไมเราเห็นเพื่อนของเราที่นั่งทานข้าวด้วยกัน หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา เราก็หยิบขึ้นมาบ้างเหมือนกับเขา หรือ แม้กระทั่งท่าทางในการเดิน หรือการพูดจาของเราเองก็มักจะคล้ายๆกับคนในบ้านของเรา เหล่านี้ล้วนเกิดจากการทำงานของ Mirror Neuron ทั้งนั้น

          ในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย เราสามารถนำหลักการทำงานของ Mirror Neuron มาใช้ได้ โดยให้ผู้นำ ทำพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น สวมใส่ PPE, เดินในช่องทางที่กำหนดไว้, ไม่เดินเล่นโทรศัพท์มือถือ และ เดินตรวจความปลอดภัย เพื่อให้Mirror Neuron ของผู้ตามได้บันทึก และ เลียนแบบในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง

          พี่จป.คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า...วันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในไลน์การผลิต ช่างคนหนึ่งชี้ให้เขาดูผู้จัดการฝ่ายผลิตเดินเข้ามาในโรงงานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย แล้วถามพี่ จป.คนนั้นว่า พี่ ขนาดหัวหน้าของผมยังไม่สวมหมวกนิรภัยเลย นั่นหมายความว่า ถ้าผมไม่สวมบ้าง ก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยครับ? พี่ จป.คนนี้โทรมาเล่าให้ผมฟัง และบอกว่า อ.ปราโมทย์ ครับ ผมเชื่ออาจารย์แล้วครับว่า Mirror Neuron มีจริง

          ผมจึงบอกไปว่า น้ำย่อมไหลหลงสู่ที่ที่ต่ำกว่าเสมอ จิตใจคนเราก็เหมือนกัน ถ้าได้เห็นได้เจอในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ก็มักจะไหลไปตามๆกัน หากกำลังของสติมีไม่พอ ดังนั้น “คนที่เป็นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี”

          ผู้นำ คือ กระจกบานใหญ่ของผู้ตาม จงเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สง่างาม และแสดงภาพความปลอดภัยที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเถิด พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้

 

 

Visitors: 9,240