แนะนำผู้เขียน Meet the Professional -Fire Protection Series

เผยแพร่เมื่อ: 27/07/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

OSHWA Meet the Professional: Fire Protection Series

Way-of-Work ทฤษฎีที่เรียนรู้กับการลงมือปฏิบัติ” นี้คือชื่อซีรีส์ที่สอป.ภาคภูมิใจนำเสนอเป็นซีรีส์ล่าสุด ที่คนทำงานด้านนี้มายาวนานหลายสิบปี จะได้นำสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำ (กับมือ) บนพื้นฐานของวิชาการมาถ่ายทอดให้ได้รับทราบและเรียนรู้กัน

มาดูว่าผู้เขียน คือคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผจก.สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีความมุ่งมั่นในซีรีส์นี้อย่างไร

“การนำความรู้ที่เรียนรู้มาออกไปปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ประกอบอาชีพและสาธารณชนสมตามเจตนารมณ์ในแต่ละยุคสมัย ล้วนมีความท้าทายให้ฝ่าฟัน โดยเฉพาะสำหรับ “มือใหม่” ที่การทำงานไม่เพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สถานการณ์ต่าง ๆ มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมาย ผมในฐานะคนทำงานด้านนี้มาหลายสิบปีจึงขอนำประสบการณ์ชีวิตการทำงานมาเล่าสู่กันฟัง เพื่ออย่างน้อยก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจผิดบ้างถูกบ้างตามแต่บริบทของแต่ละองค์กร แต่ขอให้เป็นอีกความเห็นหนึ่งสำหรับคนที่เป็น “มือใหม่” และสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้การทำงานของผู้ทำงานภาคปฎิบัติจริงคนหนึ่ง ซึ่งผมภูมิใจในสิ่งที่ผมได้ดำเนินการไปและคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราอย่างแน่นอน”

คุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร จบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในฐานะผู้ปฏิบัติโดยตรง และแก้ไขสถานการณ์ด้านแรงงาน มักถูกเรียกว่าเป็นนักแรงงานสัมพันธ์สายวิชาการ รับบทบาทของผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและระบบการทำงานใหม่อยู่เสมอ ทำให้คนทำงานได้ทำงานปลอดภัยและมีการดูแลที่ดี มีความสุขมากขึ้น มีส่วนรับผิดชอบในงานหลากหลายด้าน ทั้งด้านงานต้นน้ำ เช่น การออกแบบ/คัดเลือก จนกระทั่งการรักษาพยาบาล ผ่านงานระบบสวัสดิการดูและกองทุนและการรักษาพยาบาลทั้งระบบ งานรักษาความปลอดภัยตรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง (ELA 6+/Common Criteria) ด้านธุรการ ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์การนำเข้าส่งออก กระบวนการการนำชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน การปฏิบัติตามกฏหมายทั้งระบบใบอนุญาตที่เกี่ยข้องกับภาครัฐ ตลอดจนระบบและการรับรองระบบการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้านชุมชนและงานสื่อสารองค์กร การบริหารความต่อเนื่องให้ผ่านวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร ส่วนงานเพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งเข้าช่วยชุมชนและสนับสนุนวิชาชีพ เป็นปราชญ์ชุมชน และวิทยากรด้านความปลอดภัย สำหรับเพื่อนๆน้องๆที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

ปัจจุบันช่วยงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ทุก ๆ วันที่ 29 ของเดือน พบซีรีส์นี้ได้ทุก ๆ เดือนที่เว็บไซต์สอป.

#OHSWA_Meet_the_Professional

Visitors: 204,823