ลิ้งลงทะเบียนเข้าร่วมอภิปรายเรื่อง สิ่งที่จป.วิชาชีพควรเรียนรู้ จากกรณีวัตถุอันตรายระเบิดที่เลบานอน

เผยแพร่เมื่อ: 12/08/2563 ....,


ขอเชิญเข้าร่วมอภิปราย 

เรื่อง สิ่งที่จป.วิชาชีพควรเรียนรู้จากกรณีวัตถุอันตรายระเบิดที่เลบานอน

 

          สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการอภิปราย เพื่อเรียนรู้เรื่องกรณีวัตถุอันตรายระเบิดที่เลบานอน ว่าเราจะนำมาเป็นบทเรียนกันอย่างไร ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่

 

Linkhttps://forms.gle/ReZK3jLhqwjpvd139

 

QR Code

 

         หมายเหตุ

                - รับจำนวนจำกัดตามจำนวนที่มีในระบบ ZOOM
                - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเฉพาะ E-mail
                   **หากผิดพลาดจากพิมพ์ผิดมา ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลลิงก์เข้าระบบ ZOOM ที่สอป.จะส่งไปให้ ก็ถือเป็นเรื่องสุดวิสัย
                - ผลการสมัครจะประกาศให้ทราบที่เพจและเว็บไซต์ ส.อ.ป. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

 

      ส.อ.ป. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอภิปรายในครั้งนี้

       #โครงการ สอป. อาสา ครั้งที่ 19

Visitors: 15,492