กำหนดวันจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ: 10/09/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563
“Enhancing HSE Professionals Performance

         

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป.) จ าเป็นต้องเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ส.อ.ป. ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 เรื่อง “Enhancing HSE Professionals Performance” ออกไป บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลงจนเกือบเป็นปกติแล้ว สมาคมฯจึงพิจารณาจัดการประชุมวิชาการประจำปี2563 ขึ้น
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยใช้หัวข้อและกำหนดการประชุมเช่นเดิม

 

          คณะกรรมการบริหาร ส.อ.ป.พิจารณาอย่างรอบด้าน ชี้ประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้าง มองย้อนไปตั้งแต่ปี 2528 ที่เริ่มมี จป.เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงานบ้านเรา จนมาถึงปัจจุบัน แล้วในที่สุดก็มามีมติเอกฉันท์ว่า Enhancing HSE Professional Performance เหมาะสมที่สุดที่จะเป็น Theme สำหรับการประชุมปีนี้

คลิ๊ก!...ดูรายละเอียด >>

Visitors: 15,500