ซีรีส์ใหม่ของ OHSWA Meet the Academic

เผยแพร่เมื่อ: 29/09/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

ซีรีส์ใหม่ของ OHSWA Meet the Academic

          ตามหลักการการออกแบบการเฝ้าระวังสุขภาพ จป.วิชาชีพต้องทำงานร่วมกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยอาศัยตัวแปรหนึ่งคือระดับการสัมผัสสารเคมีของลูกจ้าง ดังนั้นจป.วิชาชีพจึงต้องมีต้องมูลนี้ที่ถูกต้อง ซึ่งได้มาโดยการ Sampling & Analysis ที่ถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่าความถี่ของการเฝ้าระวังจะแตกต่างกันออกไป (แต่กฎหมายไทย ห่วงใยสุขภาพมากเกินไป จึงกำหนดให้ตรวจทุกปี)

          แต่ก็มีสารเคมีอีกจำนวนมากที่ไม่มีค่า OEL แล้วจป.จะกำหนดการเฝ้าระวังสุขภาพอย่างไรละ เรื่องนี้ทาง UK.HSE ตามมาด้วย US.NIOSH เขามีข้อแนะนำให้

          สำหรับคนวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอป.ภูมิใจนำเสนอ OEL and Non OEL for Medical Surveillance Program Series โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เขียนขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายจป.วิชาชีพเป็นการเฉพาะ

โปรดติดตาม coming soon this October

#OHSWA_Meet_the_Academic

Visitors: 17,664