แนะนำซีรีส์ใหม่ในรายการ Meet the Professional

เผยแพร่เมื่อ: 27/09/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

แนะนำซีรีส์ใหม่ในรายการ Meet the Professional
 
          เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ OHSWA Meet the Professional ที่จะนำเสนอซีรีส์ใหม่ล่าสุดคือ Working by team works in Hazardous Area and high-risk work area
          มารู้จักซีรีส์ใหม่กันหน่อยครับ
          เชื่อหรือไม่ หลายโรงงานมีกลุ่มพนักงานและทีมงานเบื้องหลังที่ถูกมองข้ามไป ทั้ง ๆ ที่เขาทำงานในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในโรงงาน ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น ควัน แสง เสียง ความร้อน ของมีคม สารเคมี ไฟฟ้า การตกจากที่สูง ก๊าซพิษ สถานที่อับอากาศ หรือ พื้นที่เต็มไปด้วยสารไวไฟ หรือมีความเสี่ยงต่อการระเบิดได้ (ว่าง่าย ๆ คือทุกด้านจริง ๆ นั่นแหล่ะครับ) และจะมีส่วนหนึ่งในนี้อาจจะเป็นหัวขบวนที่ไม่ยอมทำตามมาตรการความปลอดภัยที่ตั้งไว้ เพราะว่ามองต่างมุมโดยให้เหตุผลว่า “ทำแบบนี้มานานแล้ว ไม่เห็นเป็นอะไรเลย” ดังนั้น หากใช้วิธีการบรรยายให้ฟัง หรืออ่านตามตัวอักษรให้ฟัง ก็คงหลับกันตั้งแต่ต้นการอบรมไปครึ่งทีม
          เราจะมีวิธีการอย่างไรในการให้เขาตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้ และเราจะมีทางออกให้เขาหลีกเลี่ยงอันตรายด้วยวิธีไหนดี (ทุก ๆ คนคงไม่มีใครอยากจะบาดเจ็บ หรือสูญเสียอวัยวะกันทั้งนั้น) คนเหล่านี้ บางโรงงานอาจเรียกว่า ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง หรือถ้าโรงงานขนาดใหญ่ อาจจะแยกออกมาเป็นแผนกต่างหาก คือ หน่วยยูทิลิตี้ หรือแผนกโรงงาน (plant) แยกจากส่วนผลิต (process หรือ manufactory) กลุ่มคนเหล่านี้ที่มีทักษะทางด้านช่างแต่ละด้านส่วนบุคลสูงอย่างยิ่ง เป็นคนที่คอยแก้ปัญหางานระบบได้แทบทั้งโรงงาน บางคนอยู่กับโรรงานมาตั้งแต่ก่อสร้าง เราจะร่วมกันทำงานกับพวกเขาได้อย่างไร โดยที่ไม่ถูกมองว่าเป็นคนที่มาจ้องแต่จับผิด สามารถทำงานด้วยกันอย่างมีมิตรภาพและช่วยเหลือกันและกัน เข้าใจในเหตุผลร่วมกัน ปรับแนวคิด วิธีการ ทำให้สามารถปฏิบัติได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปกิบัติงาน โดยไม่ขัดต่อหลักความปลอดภัยของโรงงาน ซึ่งหากเราทำได้จะได้ทีมงานที่มีทั้งทักษะและคุณภาพ ช่วยเราป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยในโรงงาน
          ​ในเนื้อหาแต่ละตอนในซีรีส์นี้ Working by team works in Hazardous Area high-risk work area จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนย่อยคร่าวๆ คือ
                    ​1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน และ บนพื้นที่ทำงานมีอันตราย หรือความเสี่ยงด้านอะไรบ้าง
                    ​2. ความคุ้นชินกับปัญหาของผู้ปฏิบัติงานหน้างาน ที่อาจก่ออันตราย โอกาส (ระดับ) ของความเสี่ยง และความรุนแรงทั้งผลต่อบุคค
                    3.ตัวเลือกในการช่วยลดความเสี่ยง ในลักษณะมาช่วยเหลือ ยอมรับความรู้ความสามารถของกันและกัน ไม่ใช่มาเพื่อบังคับ ซึ่งจะทำให้เกิดอคติทางแนวคิดต่อกันได้
                    4.การเลือกใช้การป้องกันที่เหมาะสมกับ ขนาดของโรงงาน งบประมาณของโรงงาน ทั้งในส่วนของการปรับปรุงสภาพหน้างาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ส่วนกลางที่หน้างาน และตัวอย่างงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                    5.แนววิธีการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ป้องกันการเกิดความเข้าใจผิดในการเข้าใจผิดด้านภาษา สัญลักษณ์ สี แสง โดยประยุกต์การยศาสตร์มาใช้ เพื่อลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน
          บทความในซีรีสนี้ในแต่ละตอน ประยุกต์มาจากการได้ทำงานร่วมกับ ผู้ปฏิบัติหน้างาน ผู้รับเหมา จากความรู้และแนวคิดแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอนจากการศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์ จากประสบการณ์ที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับท่านคณาอาจารย์ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมในประเทศไทย เข้าสำรวจลงพื้นที่จริงถึงที่ เพื่อวิแคราะห์ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด และให้คำปรีกษากับโรงงาน ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในระยะเวลาโครงการต่อเนื่องมากกว่า 4-5 ปี มีโรงงานเข้าร่วมเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมโรงงานทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดใหญ่ ทุนจดทะเบียนสูงมาก จนถึง ระดับ SME และระดับความเสี่ยง ตั้งแต่โรงงานผลิตหรือประกอบทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น และประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัย รวมถึงการทำงานด้าน Test Run & Commissioning การทำperformance test หม้อไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ตลอดเวลาที่ผ่านมา
          เนื้อหาในซีรีส์นี้จะแบ่งให้ครอบคลุม ตามพื้นที่ของโรงานในอุตสาหกรรมก่อน การกำหนดการมาตรการป้องกันและขนาดพื้นที่อันตรายให้เหมาะสมกับมาตรฐาน หรือคู่มือด้านความปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่นผสม หรือผลิต ของเหลวไวไฟ ก๊าซไว้ไฟ โดยจะเน้นการป้องกันเชิงระบบ และการป้องกันจากการการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับเพื้นที่ เทคนิคการคิดตั้งอุปกรณ์ ร่วมถึงระเบียบ ข้อห้ามต่างๆ
          สำหรับประวัติและประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญของคุณวิทยา ภูมิสามพราน มีดังนี้
          2550 -2562 วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทำหน้าที่ส่วนในการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมภายนอก และเป็นผู้ช่วยนักวิจัย สนับสนุนการทำงานด้านการวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร ก๊าซชีวภาพ การวิจัยด้านการเผาไหม้)
2556-2561 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ไฟฟ้าและสารเคมี เข้าให้คำแนะนำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม (โครงการร่วมระหว่างม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
                    Expert in
                    - Biogas safety management
                    - Hazardous Area Classification and Control (Frameable gas / Dust) 
                    - Process Optimization
                    - Stream Boiler management and combustion (Biogas , Solid fuel )
 
พบกันทุกวันที่ 1 เดือน เริ่มครั้งแรก 1 ตุลาคมนี้ที่เว็บไซต์สอป.ที่เดียวเท่านั้น
#OHSWA_Meet_the_Professional
 

 

Visitors: 125,943