ถาม...เพื่อสร้างความปลอดภัย ถามอย่างไร...ให้ทำเรื่องความปลอดภัยจากตนเอง

เผยแพร่เมื่อ: 04/10/2563....,
เขียนโดย โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา, Mentoring & Coaching for JorPor Series,
วิทยากร/ที่ปรึกษา/โค้ช/นักเขียน

 

ถาม...เพื่อสร้างความปลอดภัย

 

ถามอย่างไร...ให้ทำเรื่องความปลอดภัยจากตนเอง

 

          “ทำไม” ซ้ำๆ ที่เราชาว Safety ถามกันจนคุ้นชิน เพราะเราใช้ 5 Why Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ การถามว่า ทำไม ทำไม ซ้ำๆ เป็นการลงลึกไปเรื่อยๆ จนได้สาเหตุรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดเหตุนั้นๆ ขึ้นซ้ำ

          แต่ “ทำไม”กลับมีการใช้น้อยและหลีกเลี่ยงการใช้ เมื่อมีการพูดคุยระหว่างโค้ชและโค้ชชี่ (ผู้ได้รับการโค้ช) เนื่องจากกระบวนการโค้ชมุ่งความสนใจไปที่การหาทางออก การไปสู่เป้าหมาย หรือความต้องการบางอย่างที่ดีขึ้นจากเดิม ดังนั้น ในการเดินทางของโค้ชชี่ผ่านขั้นตอน GROW Model จึงมีการใช้คำถามทั้ง 2 แบบ คือ
                    
(1)    คำถามปลายปิด ในการเจาะจงเรื่องที่สนทนา และยืนยันความชัดเจนแน่นอนต่างๆ จากการสนทนา
                    
(2)    คำถามปลายเปิด (ใคร, อะไร, ที่ไหน, อย่างไร, เมื่อไหร่) ในการหาข้อมูลและการตอบอธิบายต่างๆ

           หากเราแต่ละคนจะลองใช้คำถามเพื่อฝึกฝนกระบวนการโค้ช เราคงต้องหยุดความคุ้นเคย เช่น การบอก, การแนะนำ/ชี้นำ, การสั่ง, การบังคับ เป็นต้น และต้องเชื่อมั่นว่าโค้ชชี่สามารถคิดหาคำตอบได้ด้วยตัวของเขาเองจากการถามคำถามของเรา

 

 

          >> ชวนหาคำตอบ <<

               จากภาพคำถามอะไรบ้างที่เราจะถามออกไป...เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

          คำถามที่แต่ละคนถามออกไป  มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่?
                    1. 
คำถามที่มาจากการฟังเรื่องราวของโค้ชชี่
                    2. 
คำถามเกี่ยวกับโค้ชชี่ (ทำให้โค้ชชี่ได้คิดและสำรวจตนเอง) ก่อให้เกิดประโชน์ที่โค้ชชี่ได้เห็นตนเองบนเรื่องราวของตน
                    3. 
คำถามที่ทำให้เกิดการอธิบาย ไม่ใช่การตัดสิน

          หากการถามคำถามที่เราเอ่ยออกไป มีลักษณะ 3 ข้อข้างต้น จะทำให้โค้ชชี่ได้ใคร่ครวญ ตระหนักรู้ เกิดความมั่นใจในตนเอง รู้จักตนเอง เห็นทิศทางการไปสู่ผลลัพธ์ เต็มใจและพร้อมที่จะลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์ในแบบของตนเอง

 

ช่วยกันถาม...เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ถามให้เข้าถึงโลกภายใน ถามให้เกิดความเต็มใจพร้อมทำเรื่องความปลอดภัยจากที่ตัวเอง

 

ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ..โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน (หลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัย,หลักสูตรพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ)

ที่ปรึกษา (ด้านความปลอดภัยฯ, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาองค์กร)

โค้ชด้านจิตวิทยาการสื่อประสาท NLP : Neuro Linguistic Programming Coach หรือ NLP Coach (หลักสูตรการโค้ช,รับปรึกษาปัญหาเพื่อทะลายทุกข้อจำกัดที่ฉุดรั้งคุณ)

นักเขียน หนังสือเรื่อง จิต(ใต้)สำนึกความปลอดภัย

 

 

 

Visitors: 327,589