พบผอ.กองความปลอดภัยแรงงาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

 

พบ ผอ.กองความปลอดภัยแรงงาน” 

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผ่าน ZOOM Meeting

          รายการพิเศษเช่นนี้พลาดกันไม่ได้ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านกลไกทางกฎหมายความปลอดภัยแรงงานของประเทศไทยจะเป็นเช่นใด

          ผอ.กองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์บริหารจัดการด้านความปลอดภัยแรงงานมาตลอดชีวิตการทำงาน จะให้ความคิดเห็นในประเด็นน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิ
                    
ก. ระดับประเทศ / กระทรวง
                              
1. สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างในประเทศไทย
                              
2. กิจการประเภทใดที่ให้ priority สูง หรือให้ความสำคัญ เพราะเหตุผลใด
                              
3. นโยบายความปลอดภัยแรงงานของกระทรวงแรงงาน
                              
4. กฎหมายใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะออกมาในระยะนี้ และระยะต่อ ๆ ไป

                    ข. ระดับกองความปลอดภัยแรงงาน
                              
5. แนวคิดและทิศทางการผลักดันการดำเนินงานของกองความปลอดภัยแรงงาน
                              
6. วิธีการทำงานออกตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย
                              
7. แผนการเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ 3rd.Party (มาตรา 9 และมาตรา 33)
                              
8. แนวทางการใช้พลังจป.ทุกระดับ /คอป. /หน่วยงานความปลอดภัยฯ มาขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

          สิ่งที่ท่านผู้อำนวยการกองจะฝากข้อคิดเห็นและกำลังใจไปยังจป.ทุกระดับ /คอป. /หน่วยงานความปลอดภัยฯ
          
จะส่งลิงก์ผ่านเพจและเว็บไซต์ ส.อ.ป.วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.45 น. โปรดติดตาม

Link Zoom

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87634165166?pwd=K3VNb3J2cDJ2WGNMWi8yYXdzdE5yZz09

Meeting ID: 876 3416 5166
Passcode: 126111

Visitors: 327,582