ภาพบรรยากาศอบรม Dust Explosion Protection & Prevention รุ่นที่ 2

วันที่ 6 ตุลาคม 2563
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

Dust Explosion Protection & Prevention รุ่นที่ 2

          ประสบความสำเร็จไปด้วยดีสำหรับการจัดอบรมหลักสูตร Dust Explosion Protection & Prevention รุ่นที่ 2 (6 ตุลาคม 2563) ที่จ.ระยอง

          ขอขอบคุณผู้มารับการอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมโครงการสอป.อาสา โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย HSE อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

          ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนเต็มที่จาก BS&B, Donaldson Filtration (Thailand) Ltd. และ Plant Protection Co,Ltd. ในนามของส.อ.ป.ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

Visitors: 125,940