แนะนำซีรีส์ใหม่ล่าสุด OHSWA Meet the Professional: ซีรีส์การพัฒนาระบบ ISO 45001 ภาคปฏิบัติ จป. ก็ทำเองได้

เขียนเมื่อ 15/10/2563

 

แนะนำซีรีส์ใหม่ล่าสุด

ซีรีส์การพัฒนาระบบ ISO 45001 ภาคปฏิบัติ จป. ก็ทำเองได้

          อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสอป.ที่จะนำเสนอซีรีส์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก ๆ ต่อจป.วิชาชีพและคนในแวดวง HSE เพราะได้คุณวิบูลย์ เตชะไพศาลกุล นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาองค์กร (wiboon@massbiz.co.th) มาเป็นผู้เขียนประจำ

          มาลองอ่านความตั้งใจของผู้เขียน และแผนการนำเสนอเนื้อหา อ่านแล้วต้องมาพบกันทุกวันที่ 16 ของเดือน เริ่ม EP1 วันนี้แล้ว

          จป. วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน หรือ ที่อื่นๆ หลายคนคงน่าจะมีประสบการณ์จากการที่ถูกมอบหมายจากเจ้านายหรือผู้บริหารในองค์กรให้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007 หรือ ISO 45001:2015 ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งคนอื่นคิดว่าไม่น่าจะยาก และคาดหวังว่าคนที่เรียนมาสายนี้ก็น่าจะทำได้ แต่ทำไมล่ะครับ?....ทำไม จป. จึงไม่สามารถทำเองได้ครับ

          ซึ่งก็แปลกครับ! ที่การพัฒนาระบบดังกล่าวกลับดำเนินการโดยที่ปรึกษา ISO ที่หลายคนในท้องตลาดนั้นไม่ได้จบมาทางสายนี้เลย แต่กลับมาให้บริการสร้างระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ องค์กรและสอนให้ จป.รู้เรื่องนี้ +555 จป.เป็นลูกทีม (หรือจะเรียกว่าลูกน้องก็ได้ครับ) ของคนที่ไม่ได้จบ จป. มา มันแปลกไหมครับ?

          ความจริงอีกประการก็คือ ผู้เขียนเองก่อนที่จะมาเรียน จป. ที่ มสธ. ก็ได้ให้บริการที่ปรึกษาทำระบบความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการมานับไม่ถ้วนเหมือนกัน (ปัจจุบันผู้เขียน 51 ปีแล้วครับ) งานที่ผ่านมานั้น ผู้เขียนต้องไปสอนให้ความรู้ จป.วิชาชีพเสียเองว่าจะสร้างระบบฯ ดังกล่าวนั้นต้องทำอย่างไร เช่น การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบด้านความปลอดภัย รวมถึงการอธิบายกฎหมายความปลอดภัย ทั้งๆที่ความจริงแล้วความรู้ด้านความปลอดภัยตอนนั้นของผู้เขียนเทียบได้แค่หางอึ่งของ จป.วิชาชีพเหล่านั้นครับ (โอ้ยนึกแล้วขำ +555)

          จนมาถึงวันหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่า คงต้องมาเรียนด้านความปลอดภัยให้รู้จริงๆแล้วแหล่ะ การเรียนหลายปี เรียนบ้าง หยุดบ้าง จึงทำให้พบว่าการเรียน จป. ที่ มสธ. นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจและประทับใจมาก ทั้งความรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านการระบาดวิทยา ด้านพิษวิทยา ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้เขียนได้รับความรู้มากมายจากความเป็นวิศวกรโยธาเดิมเลยครับ แต่ก็พบอีกล่ะครับว่าการเรียนในหลักสูตรที่เรียนนั้น ผู้เขียนคิดว่ายังไม่สมบูรณ์ครับ ด้วยข้อจำกัดของหลักสูตรที่มิสามารถเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมอย่าง OHSAS 18001 หรือ ISO 45001 แม้ว่ามีการแนะนำและการตีความให้เข้าใจในหนังสือ แต่ก็ยังขาดด้านแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบนี้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จนสามารถทำให้ขอการรับระบบฯได้โดยมิจำเป็นต้องพึ่งบริการที่ปรึกษาภายนอกเสมอไป ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายหลักแสนบาทขึ้นไปครับ

          ผู้เขียนตั้งใจจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติพร้อมตัวอย่างเอกสารที่สามารถแบ่งปันได้ ที่สามารถทำได้จริง เช่น คู่มือการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การเขียนจะเป็นลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนาพร้อมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ จะทำเบื้องต้นทั้งหมด 23 ตอนก่อนนะครับ (เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ตอนครับ) ถ้าไม่เข้าใจ และอาจต้องอธิบายเชิงลึกในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีครับ ตัวอย่างมีหลากหลายอุตสาหกรรมครับ เพราะระดับการออกแบบความปลอดภัยนั้น งานโรงงานก็อย่างหนึ่ง งานก่อสร้างก็อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน ผู้เขียนพยายามใช้ประสบการณ์จริงจากการเป็นที่ปรึกษามามากว่า 20 ปี ในการเล่าเรื่องนะครับ ติดตามกันได้นะครับ

          และต่อไปนี้คือแผนการนำเสนอแต่ละเรื่องในซีรีส์นี้
                    
• EP.1 การเริ่มต้นจัดทำแผนงานโครงงาน OHS-MS ISO 45001:2018 เน้นการมีส่วนร่วม
                    
• EP.2 การจัดทำทิศทางกลยุทธ์องค์กรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ประเมินบริบทและผู้มีส่วนได้เสีย)
                    
• EP.3 การจัดทำโครงสร้างเอกสาร ISO 45001 และเทคนิคการเขียน
                    
• EP.4 การจัดทำคู่มือการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                    
• EP.5 การชี้บ่งพันธสัญญา (Obligations) กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                    
• EP.6 การประเมินความเสี่ยง
                    
• EP.7 การจัดทำแผนลด และ แผนควบคุมความเสี่ยง
                    
• EP.8 การจัดทำแผนฉุกเฉิน
                    
• EP.9 การควบคุมผู้ส่งมอบภายนอก
                    
• EP.10 การจัดตั้งวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความปลอดภัย
                    
• EP.11 การประกาศเอกสาร เทคนิคการฝึกอบรม
                    
• EP.12 การตรวจติดตามภายใน OHS-MS
                    
• EP. 13 เทคนิคการเขียน วิเคราะห์ และ ปิดใบ CAR/PAR
                    
• EP. 14 การประชุมทบทวนของผู้บริหาร OHS-MS
                    
• EP.15 การยื่นขอการรับรอง (Certificate)
                    
• EP.16 การปฏิบัติระหว่างที่ได้การรับรอง และการตรวจเพื่อความอยู่รอด (Surveillance)
                    
• EP.17 การจัดทำวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย (Safety Culture)
                    
• EP.18 ประสบการณ์การจัดทำระบบ ISO 45001 ในโรงงานผลิตสินค้าทั่วไป
                    
• EP.19 ประสบการณ์การจัดทำระบบ ISO 45001 ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
                    
• EP.20 ประสบการณ์การจัดทำระบบ ISO 45001 ในอุตสาหกรรม Oil & Gas
                    
• EP.21 ประสบการณ์การจัดทำระบบ ISO 45001 ในงานขนส่งโลจิสติกส์
                    
• EP.22 การบูรณาการระบบ ISO 45001 กับ ISO 14001
                    
• EP.23 การบูรณาการระบบ ISO 45001 กับ ISO 9001

โปรดติดตามได้ที่เว็บไซต์สอป.ที่เดียวเท่านั้น

#OHSWA_Meet_the_Professional

Visitors: 135,641