ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “Process safety Control: A key element to achieve PSM” รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม: 14-15/12/2563 ....

 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

เรื่อง  “Process safety Control: A key element to achieve PSM” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
พิเศษ!! สำหรับสมาชิก ส.อ.ป. และ สอป. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท เท่านั้น

 

สามารถชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินมาที่
บัญชีธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
เลขที่บัญชี 254-210598-6
หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงิน สามารถรับได้บริเวณหน้างาน

Link ลงทะเบียนออนไลน์: https://forms.gle/TQZ2soZw1bSXCYAK6

 

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม หากผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน ***

 

Visitors: 327,579