คนทำงานเสียชีวิตด้วยเหตุจากการทำงาน - มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ

เผยแพร่เมื่อ: 15/12/2563....,
เขียนโดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, นายกสมาคม ส.อ.ป.,

เรื่อง คนทำงานเสียชีวิตด้วยเหตุจากการทำงาน - มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ

          รายงานของ Rushton et al, 2017, Takala et al, 2017 ระบุว่าถึงจะเป็นประเทศที่เจริญแล้ว ระบบเก็บข้อมูลดีแล้วก็ตาม ก็พบว่ามีการรายงานที่ต่ำกว่าความเป็นจริง (under reporting) ในเรื่องของการประสบอันตรายจากการทำงานที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต และโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโรคแล้วละก็ ก็ยิ่งไม่รายงาน

          แต่จะยังไงก็ตาม ตัวเลขที่ปรากฎก็น่าตกใจ ฝรั่งเข้าใจสรุป เขาบอกว่า (ทั่วโลกเลยนะ) ในจำนวนคนทำงาน 7,500 คน ที่เสียชีวิต จะเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน 6,500 คน และอีก 1,000 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ดูภาพที่โพสต์)

          ในจำนวนที่เกี่ยวกับโรคนี้ ก็ประมาณว่า
                    - 31% เป็นโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต
                    - 26% เป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็ง
                    - 17% เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
          เบ็ดเสร็จ เจ้า 3 ประเภทของโรคนี้ ก็รวมเป็น 3 ใน 4 ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน
          และสรุปความว่าคนทำงานเสียชีวิตจากโรคจากการทำงานสูงถึง 86.3% นั่นแปลว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ที่ดูแลพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554) และกรมควบคุมโรค (ที่ดูแลพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562) ต้องพิจารณาเรื่องโรคจากการทำงานให้มากกว่าที่ผ่านมาแล้ว

          นอกจากนี้ ยังประมาณว่าการเสียชีวิตจากการทำงาน คิดเป็น 5-7% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก (Christopher and Murray, 2016; ILO, 2006; Murray and Lopez, 1996) ขณะที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงานและพิการนั้น คิดเป็น 2.7% (WHO, 2018)

          และตบท้ายว่า ตัวเหตุแห่งการเสียชีวิตและบาดเจ็บนี้ ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ (Driscoll, 2018)
                    
- ergonomic factors,
                    
- injury risk factors,
                    
- particulate matter,
                    
- gases,
                    
- fumes and
                    
- noise

          ยังมีข้อมูลน่าสนใจที่จะนำเสนอต่อไป โปรดติดตาม


ที่มา: ILO, SAFETY AND HEALTH AT THE HEART OF THE FUTURE OF WORK, 2019

#OHSWA
#สอป

Visitors: 252,964