หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ เสริมแรงV.A.L.U.E.ทีมงานหัวใจพองฟูรับรู้ถึงคุณค่าที่ตนมี

เผยแพร่เมื่อ: 04/01/2564....,
เขียนโดย โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา, Mentoring & Coaching for JorPor Series,
วิทยากร/ที่ปรึกษา/โค้ช/นักเขียน

เรื่อง หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ

เสริมแรงV.A.L.U.E. ทีมงานหัวใจพองฟูรับรู้ถึงคุณค่าที่ตนมี

 

สายใจ: นี่ค่ะ แผนการอบรมด้านความปลอดภัยฯ ของปีนี้ 

หัวหน้าที่มีทักษะการโค้ช: ขอบใจมากที่จัดการเรื่องนี้ได้เรียบร้อยมีหัวข้ออบรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหม 

สายใจ: มีหลักสูตรอบรมที่เสนอใหม่ของปีนี้ค่ะ เช่น หลักสูตรทักษะการโค้ชของระดับหัวหน้าขึ้นไป เป็นต้น 

หัวหน้าที่มีทักษะการโค้ช: ลองช่วยบอกหน่อยได้ไหม หากหลักสูตรใหม่ที่เรากำลังเสนอได้รับการอนุมัติคิดว่าจะเป็นอย่างไร 

สายใจ: หัวหน้างานทุกคนที่เข้าอบรมก็จะมีทักษะการโค้ชเพื่อนำไปใช้ในการพูดคุยกับสมาชิกในทีมของพวกเขา เกิดการฟังกัน การถามกันแบบเป็นระบบ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในทีม และทุกคนได้รับการกระตุ้นการคิดเรื่องความปลอดภัยผ่านการตั้งคำถามที่ดีจากหัวหน้าและทุกคนลงมือทำเรื่องความปลอดภัยได้ด้วยตนเองค่ะ

หัวหน้าที่มีทักษะการโค้ช: อย่างนี้ก็ดีสิ มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมกับการเสนอหลักสูตรนี้อีกไหม เพื่อให้สิ่งที่เราคิดไว้เป็นจริง 

สายใจ: คิดว่าจะสรุปข้อดีและสิ่งที่ได้รับจากการที่ตนเองได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำด้านความปลอดภัยมาก่อนแล้วค่ะ เพื่อให้การอธิบายประกอบเห็นภาพ น่าสนใจและมีน้ำหนักหากทางผู้บริหารสอบถามเพิ่มเติมมานะคะ

หัวหน้าที่มีทักษะการโค้ช: ดีสิ ไหนลองเล่าให้พี่ฟังก่อน พี่จะได้เตรียมตัวและลงชื่อเข้าร่วมหลักสูตรนี้

 

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ ที่มีทักษะการโค้ช ไม่ดับฝัน แต่กลับรับฟังใช้การพูดคุย

 

          ประโยชน์ของการเพิ่มกำลังใจ (ให้คนอื่นและให้ตนเอง) เป็นการเพิ่มความสามารถในการเผชิญปัญหาหรือเผชิญแรงกดดันและมีกำลังใจเมื่อต้องอยู่ในความเครียด

          ทุกคนล้วนมีไฟในการทำงาน แต่จะมีไฟมาก มีไฟน้อยนั้น เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุและหลายสถานการณ์รวมถึงแต่ละช่วงเวลาของแต่ละคน

          เมื่อไฟในการทำงานเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อยู่ตลอดเวลา เราแต่ละคนในฐานะที่มีสมาชิกช่วยทำงาน...เคยพูดคุย สอบถาม เสริมพลังใจให้กับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ บ้างหรือไม่?

          หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ ที่มีทักษะการโค้ชและใช้ทักษะการโค้ชในการพูดคุยดังตัวอย่างสถานการณ์ข้างต้นจะพบว่า การเพิ่มไฟในการทำงานของทีมงานแต่ละคนนั้นต่างกันดังนั้น ต้องสังเกตว่าแต่ละคน กระตือรือร้น มีชีวิตชีวาในเรื่องไหน สถานการณ์แบบไหน จากนั้นเสริงพลังใจ ให้แรงจูงใจที่ตรงกับความต้องการของทีมงานแต่ละคน ชวนพูดคุยให้ทีมงานเห็นภาพของความสำเร็จพร้อมกันนั้นตัวหัวหน้าเองต้องแสดงมีการแสดงออกให้เห็นถึงการสนับสนุน การร่วมเรียนรู้ไปกับสมาชิก และแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อการทุ่มเททำงานของสมาชิกด้วย

          ในทางกลับกัน หากทางสมาชิกในทีมกำลังอยู่ในภาวะที่มีไฟในการทำงานน้อย หัวหน้านอกจากจะใช้การพูดคุย รับฟัง เพื่อรับรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้มีไฟน้อยในการทำงานแล้วต้องแสดงความเข้าอกเข้าใจ และเมื่อรับฟังแล้ว พบว่าสาเหตุนั้นสามาถแก้ไขได้จากตัวสมาชิกแต่ละคนเอง หัวหน้าที่มีทักษะการโค้ชสามารถใช้กระบวนการ GROW Model ชวนพูดคุยเพื่อหาทางออกและดึงไฟในการทำงานที่อยู่ในตัวทีมงานออกมาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละคนต่อไป

ทีมงานจะยิ่งรู้สึกมีคุณค่า เมื่อหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ ช่วยเสริมแรVALUEเติมหัวใจพองฟูให้รับรู้ถึงคุณค่าที่มี

                    V : Value / Validate        การเพิ่มคุณค่าของการพูดคุย (ยืนยันคุณค่า/ส่วนที่ดีของคนนั้น)

                    A : Ask                              ตั้งคำถามเพื่อชวนพูดคุย

                    L : Listen                          ฟังอย่างลึกซึ้ง (ฟังความรู้สึก/ ฟังเรื่องราว/ ฟังความต้องการของผู้พูด/ฟังจากใจ)

                    U : Understand               แสดงออกถึงความเข้าใจ

                    E : Express                        การแสดงออก


ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ..โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน (หลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัย,หลักสูตรพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานBBS และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ)

ที่ปรึกษา (ด้านความปลอดภัยฯ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน และด้านการพัฒนาองค์กร)

โค้ชด้านจิตวิทยาการสื่อประสาท NLP : Neuro Linguistic Programming Coach หรือ NLP Coach (หลักสูตรการโค้ช,รับปรึกษาปัญหาเพื่อทะลายทุกข้อจำกัดที่ฉุดรั้งคุณ)

นักเขียน หนังสือเรื่อง จิต(ใต้)สำนึกความปลอดภัย 

 

Visitors: 126,242