ตรวจเชื้อโควิค-19 มีกี่วิธี ?? ราคาและผลตรวจแตกต่างกันอย่างไร ??

เผยแพร่เมื่อ: 03/01/2564....,
เขียนโดย อาจารย์ดร.พว.วุชธิตา คงดี
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรื่อง ตรวจเชื้อโควิค-19 มีกี่วิธี ??

ราคาและผลตรวจแตกต่างกันอย่างไร ??

          จากสถานการณ์การระบาดใหม่ของโควิค-19 ส่งผลให้เกิดจากการติดเชื้อใหม่ในประชาชนจำนวนมากและขยายพื้นที่การติดเชื้อในประเทศไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดจากตื่นตะหนกและประชาชนมีความต้องการในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิค-19 จำนวนมาก  โดยรัฐบาลให้สิทธิตรวจฟรีสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไม่สบายให้สามารถเดินทางไปเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน

          แต่ในกรณีผู้ไม่เข้าเงื่อนไขตรวจฟรี มีความประสงค์จะตรวจคัดกรองจึงจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน เสนอราคาค่าตรวจหาเชื้อที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ราคา 200 บาท จนถึง 6,500 บาท จึงเป็นที่สงสัยว่าแต่ละโรงพยาบาล แต่ละแบบในการตรวจ แต่ละราคานั้นแตกต่างกันอย่างไร

          วิธีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ที่ใช้กัน มีกี่วิธี และขั้นตอนอย่างไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร ขออธิบายพอสังเขปดังต่อไปนี้
             
วิธีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ที่ใช้กัน มี 2  วิธี
                   
แบบที่ 1 ตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR (Polymerase Chain Reaction)
                        
ข้อดีของการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
                              - เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เนื่องจาก วิธี Real-time RT PCR  มีความไว ความจำเพาะสูง
                              - 
สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อย ๆ ในรูปแบบของสารพันธุกรรม ดังนั้น ไม่ว่าจะเชื้อเป็น  หรือเชื้อตาย การด้วยวิธี Real-time RT PCR จะสามารถตรวจจับเชื้อได้หมดจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างของผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
                              - 
เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้
                              - 
วิธี Real-time RT PCR มีความแม่นยำสูงกว่าวิธี Rapid test
                              - 
ทราบผลได้เร็ว 3-5 ชั่วโมง
                              - 
เป็นเทคนิคมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

                        วิธีการเก็บตัวอย่าง
                              
โดยการป้ายเอาเยื่อบุในคอ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรือนำเสมหะที่อยู่ในปอดออกมาตรวจหาเชื้อไวรัส

 

                    แบบที่ 2 การตรวจภูมิคุ้มกัน (IgM/IgG) ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test
                              - 
การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5 – 7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10 – 14 วัน ดังนั้น การใช้ Rapid Test ตรวจภูมิคุ้มกัน (IgM/IgG) ในช่วงแรกของการรับเชื้อ หรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นลบ ซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่เกิดขึ้น
                              - 
ทั้งนี้โดยปกติธรรมชาติของร่างกายเมื่อได้รับเชื้อ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรค ซึ่งภูมิคุ้มกันจะเกิดหลังจากมีอาการประมาณ 5 – 7 วัน
                              - 
ทราบผลภายใน 15 นาที

                         วิธีการเก็บตัวอย่าง
                              
โดยการเจาะเลือด และใช้ป้ายเอาเยื่อบุในคอ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก โดยการใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว

 

สรุปวิธีการตรวจหาเชื้อโควิค-19  วิธีการตรวจ และข้อแตกต่างในการตรวจ

 

อ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873901

https://www.facebook.com/BangkokHospitalCR/photos/a.725799134823463/754631811940195/?type=3

https://www.hfocus.org/content/2020/03/18802

 

 

Visitors: 126,242