แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิก

โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิก

         เนื่องด้วย ส.อ.ป. เปิดให้ทุกท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมัครสมาชิกฟรีประเภทรายปี ทำให้บางท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร ทางส.อ.ป. ขอแนะนำขั้นตอนการสมัครดังนี้

 

 

 

Visitors: 135,638