วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 29 ประจำปี 2564 ( OHSWA Conference 2021 )

 ท่านที่สนใจเข้าร่วม สามารถสแกน QR Code หรือคลิ๊กลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การลงทะเบียนของท่านจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้ทำการชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท (สำหรับสมาชิกส.อ.ป.) และจำนวน 1,500 บาท (สำหรับบุคคลทั่วไป) โดยการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชื่อบัญชี: สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เลขที่บัญชี: 254-210598-6 

           ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล OHSWA.111@gmail.com เมื่อสมาคมฯได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้วจะมีอีเมลยืนยันกลับไปที่อีเมลของท่าน เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบรับจากทางสมาคมฯ จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
Visitors: 201,387