กำหนดการประชุมวิชาการ

กำหนดการประชุมวิชาการ OHSWA Conference 2021

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 29 ประจำปี 2564 ( OHSWA Conference 2021 )  - Fire & Explosion and Rack Safety”-  วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 รายละเอียดการจัดงานตามไฟล์แนบ... »
Visitors: 201,391