Critical to Safety - CTS และ Critical to Quality - CTQ

เผยแพร่เมื่อ: 15/03/2564
คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ 
ผู้บริหารงานมืออาชีพด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(QHSSE - Quality, Health, Safety, Security and Environment)

เรื่อง Critical to Safety - CTS และ Critical to Quality - CTQ

          ในชีวิตการปฏิบัติงานนั้นมักพบว่า สิ่งที่จะก่อให้เกิดกรณีวิกฤตต่อความปลอดภัยมักจะทับซ้อนกันสิ่งที่จะก่อให้เกิดกรณีวิกฤตต่อคุณภาพ และในบางบริษัท ถือว่า CTSเป็นส่วนหนึ่งของ CTQและมักจะแยกออกเป็นข้อมูลสองชุดเนื่องจากมีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันเหตุผลหลักที่ควรแยกเป็นสองประเด็นกล่าวคือปัญหาด้านความปลอดภัยไม่ใช่ปัญหาด้านคุณภาพเสมอไป ในบางครั้งเรายังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพทั้งหมดได้ แต่อาจจะไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ตัวอย่างที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือในของเล่นเด็ก ของเล่นยัดไส้อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพทั้งหมดตะเข็บของมันถูกเย็บอย่างแน่นหนาและสม่ำเสมอผ้าที่ใช้ในการทอและอุปกรณ์และการเย็บอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามอาจไม่ผ่านข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบเนื่องจากอาจมีชิ้นส่วนที่อาจก่อให้เกิดการปิดกั้นการหายใจของเด็ก หากเด็กใช้ปากกัดและกลืนชิ้นส่วนเล็ก ๆนั้นเข้าไปจนเกิดอาการติดคอและหลอดลม ในส่วนเรื่องการปฏิบัติงานต่างๆ ในประเด็นที่งานนั้น ๆ อาจมีสิ่งที่จะก่อให้เกิดกรณีวิกฤตต่อความปลอดภัย ที่เราควรวิเคราะห์ถึงโอกาส ความเสี่ยง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระดับสูงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

          ผมกำลังดำเนินงานให้กับบริษัทลูกค้าหลายแห่งที่ ต้องการจัดทำ CTSและ CTQเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ ในการก่อให้เกิดอันตรายที่ต้องได้รับการจัดการโดยทีมบริหารงานความปลอดภัย ไว้จะนำมาสรุปให้ฟังนะครับ

 

          ลองดูตัวอย่างที่เกี่ยวกับ CTQ ด้านบนที่ เราต้องระบุ Needs, Driver, Performance Requirements และตัว CTQ ที่จะถูกนำไปใส่ในแผนการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นข้อมูล จัดทำ QHSE Strategic Plan

          ยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่มีการจัดการเกี่ยวกับ Critical to Cost, Critical to Delivery นอกเหนือจาก CTS, CTQ ในอนาคตจะมีการจัดทำ Application เกี่ยวกับ CTX อย่างไรจะนำมาเล่าให้ฟังหากมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับ Application นะครับ

          ในคราวที่แล้วผมเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามาร่วมจัดทำการจัดการตัวกฎหมาย ซึ่งจากการประชุมกันมีแนวโน้มว่าเราจะลองจัดทำตัวอย่างกฏความปลอดภัยที่รวบรวมตัวเนื้อกฏหมายทุกฉบับที่ยังมีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ มาทำสรุปให้เป็น Safety Procedures เช่น SOP – Safety Operation Procedures ครับ อย่างไรก็ตามขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ เสร็จงานเมื่อใดจะนำมาเผยแพร่นะครับ    ขอบคุณนะครับที่ติดตาม เจอกัน EP 12 ครับ

 

 

Visitors: 135,635