ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง “UN SDGs กับงาน HSE ในโรงงาน”

ฝึกอบรม: 20/3/2564

 

 

ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง 
“UN SDGs กับงาน HSE ในโรงงาน” 

  

 

ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิ๊ก !!

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้สิทธิ์ จะได้รับอีเมลตอบกลับจากทาง ส.อ.ป.

 

หากไม่พบในกล่องข้อความ กรุณาตรวจสอบในจั้งเมลหรือสแปมเมล

 

 

 

 

Visitors: 327,582