ขอเชิญเข้าร่วมการสนทนาวิชาการ “การจัดการภาวะฉุกเฉินแบบมืออาชีพ”

ฝึกอบรม: 13/07/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน...,

การสนทนาวิชาการ “การจัดการภาวะฉุกเฉินแบบมืออาชีพ”
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น.
 
โรงงานไฟไหม้ไป 100% สร้างความเสียหายไว้มากมาย แต่เราคงไม่ปล่อยให้เหตุการณ์รุนแรงนี้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลย ใช่หรือไม่?

แน่นอนเราคงไม่มาพูดอีกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่ซอยกิ่งแก้ว แต่เราจะมองไปข้างหน้าแบบตั้งธงว่า จะทำอย่างไรให้หากมีเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะสารเคมีรั่วไหล เกิดระเบิดหรือไฟไหม้รุนแรงขึ้น พวกเราจะสามารถตั้งรับแบบชิล ๆ ได้

ผศ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แห่งมทส. ผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อนี้ จะเริ่มต้นให้วิทยากรนำเสนอด้วยเรื่องการป้องกัน และเมื่อพลาดท่า เกิดเหตุร้ายขึ้น จะมีการจัดการภาวะฉุกเฉินอย่างไร และเพื่อให้ได้ตัวอย่างดี ๆ สำหรับใช้เป็นกรณีศึกษา ก็จะมีการนำเสนอแผนรับมือภาวะฉุกเฉินของโรงงานมาให้ได้รับทราบกันด้วย

รองอธิบดีศุภกิจ บุญศิริ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะนำเสนอกฎหมายความปลอดภัยสารเคมีอันตรายที่ใช้เพื่อการป้องกันว่ามีอะไรบ้าง และนโยบายความปลอดภัยโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อโรงงานและประชาชน ชุมชนโดยรอบ

ตามด้วยว่าหากการป้องกันพลาดท่าขึ้นมา เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น ทางรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็จะมานำเสนอว่ากฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนั้น มีสาระสำคัญอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องพวกนี้ พวกเราจป.วิชาชีพและคนวงการ HSE ต้องทราบและเข้าใจ เพื่อจะได้ทำงานต่อจิกซอร์ได้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ในฐานะ Commander ตามกฎหมาย รองอธิบดีปภ.จะได้นำเสนอเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น เพื่อจะต่อยอดให้เห็นว่า แล้วหลังจากนี้ เราควรมีการปรับปรุงหรือเตรียมการอะไรที่จะทำให้รับมือกับภาวะฉุกเฉินได้อย่างมืออาชีพ

และนั่นหมายถึงว่า ในการสนทนานี้จะไม่สมบูรณ์เลย หากไม่มีฝ่ายโรงงานมาสนทนาด้วย ทางคุณปราโมทย์ คล้ายเชย ผู้ชำนาญการด้านภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คนที่มืออาชีพเรื่องนี้ และมีประสบการณ์ร่วมทีมปตท.ไปช่วยดับเพลิงงานนี้ด้วย จะมานำเสนอแผนการรับมือในภาวะฉุกเฉินว่าตั้งแต่การจัดทำแผน ซ้อมแผน ควรเป็นอย่างไร และควรมีการสื่อสารและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนอะไร อย่างไร เพื่อว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้น การประสานงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ตื่นตระหนก หรือทำอะไรไม่ถูกเลย เป็นต้น

สอป. เปิดรับสมัครชาว HSE ลงทะเบียนแล้วในขณะนี้ ฟรีเช่นเคย สมัครก่อนย่อมได้ก่อน รับจำนวนจำกัดครับ

และสอป. ขอขอบคุณวรากร เดชะ ผู้จัดการฝ่าย SHE Management / GC ที่ประสานงานให้เป็นอย่างดี และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มทส.ที่จัดทีมเอื้ออำนวยความสะดวกในระบบ ZOOM
 
Link ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม >> คลิ๊ก !!
 
 
 
หรือ สแกน QR Code
Visitors: 341,428