เจอปัญหา แก้...ปัญหา

เผยแพร่เมื่อ 22/10/2564
เขียนโดย คุณสุชาดา อวยจินดา (โค้ชออนซ์)
               
วิทยากร/ที่ปรึกษา/โค้ช/นักเขียน
               ติดต่อได้ที่ :https://www.safetyandnlpbycoachonze.com/

 

เรื่อง เจอปัญหา แก้...ปัญหา

          ทำงานที่ต้องประสานงานกัน...ใน 6 เดือน เปลี่ยน จป.ว ไปไม่รู้กี่คน เมื่อต้องลุยงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กร ที่ปรึกษาภายนอก(ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ) ทำงานร่วมกับ จป.วิชาชีพที่อยู่ภายในองค์กร (คุยภาษาเดียวกัน...คุยเข้าใจกันใช่ม๊ะ)

          งานที่ปรึกษา ที่มีระยะเวลาของงานนานๆ เจอกับเหตุการณ์ที่ จป.ลาออก (ผู้ประสานงานที่เป็นหลักในการทำโครงการบ๊าย บายจากองค์กรไปแล้ว) เจอแบบนี้ ใจหวิวๆ อยู่เหมือนกันนะ

          เมื่อเกิดเหตุการณ์พนักงานลาออก คงต้องหาทางแก้ปัญหา...

          ใช้ 4 ขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

          1. วิเคราะห์ปัญหา
                    
- ระบุปัญหาให้ชัด ระบุเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ยิ่งดี
                    
- ต้องมีภาพหลังจากแก้ปัญหา/ปรับปรุงที่วัดได้ เพราะผลที่วัดได้ จะบอกว่า ถึงระดับความสำเร็จในการแก้ปัญหาหรือไม่ และแก้ปัญหาได้ แก้ไปได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาที่กำหนด (กำหนดเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T.)

          2. ระบุสาเหตุของปัญหา
                    
- ระดมสมองหาสาเหตุที่เป็นไปได้ และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอ

          3. หาวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจ (เลือกวิธีการที่ใช่ แล้วนำไปลงมือทำ)
                    
- ค้นหาไอเดียใหม่ แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างจากเดิม เพื่อผลลัพธ์ใหม่ คัดเลือกแนวทางแก้ที่จะลงมือทำ ระบุเวลาที่จะแก้ไขและคนรับผิดชอบในการดำเนินการ

          4. ติดตามผลและวัดผลเพื่อความยั่งยืน 
                    - ทำการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจวิธีการที่เอาไปใช้แก้ปัญหา จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

          ใช้เวลากับการค้นหาสาเหตุ...“เจอปัญหา แก้ปัญหา” 

          พนักงาน (จป.ว)...อยู่กับองค์กรไปนานๆนะ

 

ฝากติดตามอ่าน OHSWA Meet the Professional “เรื่องราวคลุกวงในเพื่อเข้าใจ Safety Consultant...for JorPor Series” พบกันใหม่ใน EP. ถัดไปนะ

 

ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ..โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน (หลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัย,หลักสูตรพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ)

ที่ปรึกษา (ด้านความปลอดภัยฯ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านมาตรฐานแรงงาน และด้านการพัฒนาองค์กร)

โค้ชด้านจิตวิทยาการสื่อประสาท NLP Neuro Linguistic Programming Coach หรือ NLP Coach (หลักสูตรการโค้ช,รับปรึกษาปัญหาเพื่อทะลายทุกข้อจำกัดที่ฉุดรั้งคุณ)

นักเขียน หนังสือ เรื่อง จิต(ใต้)สำนึกความปลอดภัย และ หนังสือ เรื่อง How to COACH คู่หูการโค้ช ฉบับพกพา

พนักงาน(จป.ว)...อยู่กับองค์กรไปนานๆนะ

Visitors: 364,684