ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 23/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.15-17.00 น.

เงื่อนไขการเลือกตั้ง:

     1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารคือ สมาชิกสามัญเท่านั้น ขอให้สมาชิกสามัญตรวจรายชื่อของท่านได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

     2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารสมาคม สามารถดูได้จากไฟล์ที่แนบมานี้ (ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นสมาชิกสามัญ และสมัครใจลงเลือกตั้ง)

 

Link Zoom สำหรับการประชุมใหญ่สามัญ >> คลิ๊ก !! 

หรือ Meeting ID: 844 7750 3635
Passcode: 432208

หรือ Facebook Live >> คลิ๊ก !!

 

หมายเหตุ: ห้องประชุมจะเปิดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

Visitors: 219,728